2019 Yılı Eğitim Programı ve Eğitim Merkezleri 2019 Yılı Eğitim Planı

Ceza infaz kurumları ve denetimli serbestlik müdürlüklerinde görev yapan personelin; uluslararası standartlara uygun, çağdaş infaz anlayışını benimsemeleri, hukuka ve insan haklarına saygıyı içselleştirmeleri, insan odaklı kamu hizmeti anlayışını geliştirmeleri, kurumlarda yaşanan problemlerin çözümüne katkı sağlamaları, ceza infaz kurumlarının doğası gereği yaşanan olumsuz duygularla doğru şekilde baş edebilmeleri ile hükümlünün, suç davranışının farkına vararak yeniden sosyalleşmesini teşvik etmeleri, üretken, kanunlara ve toplumsal kurallara saygılı, sorumluluk taşıyan bir yaşam biçimine uyumunu kolaylaştırmaları amacıyla düzenlenecek eğitimlere ilişkin hazırlanan 2019 yılı eğitim planı, 16 Ocak 2019 tarihinde Adalet Bakanı Yardımcısı Sayın Selahaddin MENTEŞ Başkanlığında yapılan Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Eğitim Kurulu toplantısın

da kabul edilmesi sonrasında 21 Şubat 2019 tarihinde Adalet Bakanı Sayın Abdulhamit GÜL tarafından onaylanmıştır. 2019 yılı eğitim planı ve programı; personelin bilgi edinmesi amacıyla ekte yayınlanmıştır.

Dökümanlar