202 Sözleşmeli Personel Alımı Sözlü Sınav Sonuçlarına İlişkin Duyuru

Genel Müdürlüğümüz bünyesinde hizmet veren ceza infaz kurumlarının personel ihtiyacının karşılanması amacıyla 31.03.2021 tarihinde Genel Müdürlüğümüz resmi internet sitesinde ve Resmî Gazete’de yayımlanan 202 Sözleşmeli Personel (Psikolog, Sosyal Çalışmacı, Öğretmen, İnşaat Mühendisi, Fizyoterapist ve Veteriner Hekim) alım ilanına ilişkin başvurular 01.04.2021- 16.04.2021 tarihleri arasında alınmıştır. Söz konusu alıma ilişkin sözlü sınavlar 21.06.2021- 08.07.2021 tarihleri arasında tamamlanmıştır.

Nihai Başarı Listesi ve Sınav Sonuçlarının Duyurulması

Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin 15’inci maddesinde yer alan “Nihai başarı listesi, adayların merkezi ve sözlü sınavda aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan başlayarak sıralanması suretiyle düzenlenir…” hükmü doğrultusunda nihai başarı listeleri oluşturulmuştur. Söz konusu nihai başarı listesi ilan edilmekle beraber, sınavda başarılı olanlardan tercih alınması ve başvuru belgelerine ilişkin duyuru Genel Müdürlüğümüz internet sitesinde bilahare duyurulacaktır.

İLÂNEN DUYURULUR.

Bilgi İçin:
Personel Planlama ve İstihdam Bürosu – 0312 507 04 00 - 0312 507 04 01

 

SONUÇ SORGULAMA