202 Sözleşmeli Pozisyon İçin Yapılan Alım İlanı Kapsamında Sözlü Sınava Katılacak Adaylara İlişkin Duyuru

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren ceza infaz kurumlarında istihdam edilmek üzere 202 Sözleşmeli Pozisyon İçin Personel Alım İlanı 31.03.2021 tarihinde Genel Müdürlüğümüz resmi internet sitesinde ve Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Söz konusu personel alım ilanına ilişkin başvurular 01.04.2021 tarihinde başlamış ve 16.04.2021 tarihi saat 23.59 itibarıyla sona ermiştir.

Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinde yer alan “…sözlü sınava, merkezi sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak üzere ilân edilen kadro sayısının üç katı kadar aday çağırılır…” hükmü gereği, başvurusunu tamamlayan 24.283 adayın başvurularının incelenmesi ve her bir pozisyon için ayrı ayrı olmak üzere  (erkek, kadın) KPSS P3 puan üstünlüğü esas alınarak en yüksek puandan başlanmak suretiyle sıralanması sonucu aşağıda yer alan tabloda belirlenen kontenjan sayısının 3(üç) katı aday sözlü sınava katılmaya hak kazanmıştır.
 

Pozisyon Unvanı İstihdam Şekli Kontenjan Sözlü Sınava Çağırılacak Aday Sayısı (Kontenjan Sayısı*3)
Öğretmen (Kadın)1 Sözleşmeli (657 4/B) 12 36
Öğretmen (Erkek)2 Sözleşmeli (657 4/B) 25 75
Psikolog (Kadın)1 Sözleşmeli (657 4/B) 24 72
Psikolog (Erkek)2 Sözleşmeli (657 4/B) 84 252
Sosyal Çalışmacı (Kadın)1 Sözleşmeli (657 4/B) 14 42
Sosyal Çalışmacı (Erkek)2 Sözleşmeli (657 4/B) 34 102
Fizyoterapist (Erkek)2 Sözleşmeli (657 4/B) 5 15
Veteriner (Erkek)² Sözleşmeli (657 4/B) 2 6
Mühendis (Erkek)²
(İnşaat Mühendisi)
Sözleşmeli (657 4/B) 2 6
TOPLAM 202 606

¹(Kadın hükümlü ve tutukluların bulunduğu ceza infaz kurumları için)
²(Erkek hükümlü ve tutukluların bulunduğu ceza infaz kurumları için)

Sözlü sınava katılacak olan adaylara ilişkin listeler ekte yer almaktadır. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Sözlü sınavın yapılacağı yer ve adayların sınava katılacağı tarihler internet adresimizde ayrıca ilan edilecektir.

Sözlü sınavda;

a) İlgilinin atanacağı pozisyonun gerektirdiği mesleki bilgi 40,

b) Atatürk İlke İnkılap tarihi 20,

c) Genel kültür 20,

d) Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği 20 puan esas alınarak 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Sözlü sınavda başarılı olunabilmesi için yüz tam puan üzerinden en az 70 puan alınması gerekmektedir.


Nihai Başarı Listesinin belirlenmesinde; adayların merkezi ve sözlü sınavda aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan başlayan sıralama dikkate alınacak olup, puanların eşit olması halinde sırasıyla merkezi sınav puanı, sözlü sınav puanı ve diploma notu yüksek olan aday sıralamada üstte yer alacaktır.

İletişim: Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personel Planlama ve İstihdam Bürosu

Telefon: 0(312) 507 04 00

İLÂNEN DUYURULUR
 

Dökümanlar