2021 Yılı Eylül Dönemi Aile Birliği Atama Planlaması Sonuçlarına İlişkin Duyuru

2021 yılı Eylül dönemi aile birliği atama planlaması kapsamında; Bakanlık ve komisyon atamalı personelin aile birliği mazeretine dayalı naklen atanma ve yer değişikliği talepleri personelin mazeret durumları göz önünde bulundurulmak suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun  76'ncı maddesi ile 4'üncü maddesinin (B) fıkrası, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 3’üncü maddesi ile Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 26 ve 41’nci maddeleri gereğince değerlendirilmiş olup, talepleri uygun görülenlerin isimleri ekli listelerde belirtilmiştir.

Bu kapsamda atanma/yerleştirilme talebinde bulunan Bakanlık ve komisyon atamalı toplam 1171  personelden;

1) Bulunduğu yerdeki hizmet süre şartını taşımayan: 31 
2) Eşinin son iki yıl içinde 360 gün prim ödeme şartını taşımayan: 92
3) Aile birliği kararnamesi kapsamında geçerli hiçbir mazereti bulunmayan: 96
4) Belgelerini tam olarak (eşine ait güncel tarihli görev belgesi, güncel tarihli sosyal güvenlik hizmet döküm evrakı, eşinin kendisine ait iş yerinin faaliyette olduğuna ve zorunlu sigortasının yatırıldığına dair belge ile vergi levhası) ibraz etmeyen: 72
5) Aynı il içerisinde Denetimli Serbestlik Müdürlüğü talep eden: 25
6) Atanma/yerleştirilme talebinde bulunup talebinden feragat eden: 6


Olmak üzere atanma/yerleştirilme talebinde bulunan toplam 322 personelin atanma şartlarına haiz olmaması sebebiyle atanma/yerleştirilme talepleri olumsuz olarak değerlendirilmiştir.

Atanma/yerleştirilme şartlarına haiz olan 849 personelden;

1) Bulunduğu yer ile talep ettiği kurumun birbirine yakın olması nedeniyle: 58
2) Bulunduğu kurumda hizmetine ihtiyaç duyulması nedeniyle: 69
3) Eşi kadrolu kamu görevlisi olup, talebi halinde kendi yanına atanma imkânı olan: 92
4) Hâlihazırda Bakanlık bünyesinde veya Eğitim Merkezinde geçici olarak görev yapan ve atanma talebinde bulunan: 9


Olmak üzere şartları haiz olarak atanma/yerleştirilme talebinde bulunan toplam 228  personelin talebi olumsuz olarak değerlendirilmiştir.

Bu kapsamda atanma talep eden Bakanlık ve komisyon atamalı toplam 1171 personelden (atanma/yerleştirilme şartlarına haiz Bakanlık ve komisyon atamalı toplam 849 personelden) 621 personelin ataması/yerleştirilmesi/görevlendirilmesi yapılmıştır.

Talepleri olumlu değerlendirilen personele dair listeye ekte yer verilmiştir. Listede ismi bulunmayanların talebi uygun görülmemiş olup, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Talepleri olumlu değerlendirilen personelin ayrılış tarihleri ayrıca bildirilecek olup, tüm personele yeni görev yerlerinde başarılar dileriz.


 

Dökümanlar