2021 Yılı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına İlişkin Duyuru

Genel Müdürlüğümüz bünyesinde hizmet veren ceza infaz kurumlarında münhal bulunan kadrolara atama yapılmak üzere, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde hizmetin gerekleri ve personel plânlaması esas alınarak; 28.10.2005 tarih ve 25980 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği çerçevesinde “Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı” yapılacaktır.

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı’nın yazılı kısmının yaptırılması amacıyla Genel Müdürlüğümüz ile Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi arasında protokol imzalanmıştır.

Bu doğrultuda; görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak kadrolar, sınav yeri ve tarihi, saati ve süresi ile yazılı ve sözlü sınav konularına ilişkin detaylar, 31.05.2021 tarihinde https://cte.adalet.gov.tr internet adresimizden ayrıca duyurulacaktır.
Sınava katılacak olan adaylara başarılar dileriz. Teşkilatımıza hayırlı olsun...