2022 Şubat Dönemi Aile Birliği Atama Planlaması Sonuçları

2022 yılı Şubat dönemi aile birliği atama planlaması kapsamında; Bakanlık ve komisyon atamalı personelin (kurum birinci ve ikinci müdürleri, denetimli serbestlik müdürü ve denetimli serbestlik müdür yardımcıları dahil) aile birliği mazeretine dayalı naklen atanma ve yer değişikliği talepleri personelin mazeret durumları göz önünde bulundurulmak suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 76'ncı maddesi ile 4'üncü maddesinin (B) fıkrası ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 3’üncü maddesi ile Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 22, 24, 26 ve 41’nci maddeleri gereğince değerlendirilmiş olup, talepleri uygun görülenlerin isimleri ekli listede belirtilmiştir.

Bu kapsamda atanma/yerleştirilme talebinde bulunan Bakanlık ve komisyon atamalı toplam 1065 personelden;

1) Bulunduğu yerdeki hizmet süre şartını taşımayan: 47
2) Eşinin son iki yıl içinde 360 gün prim ödeme şartını taşımayan: 100
3) Aile birliği kararnamesi kapsamında geçerli hiçbir mazereti bulunmayan: 118
4) Belgelerini tam olarak (eşine ait güncel tarihli görev belgesi, güncel tarihli sosyal güvenlik hizmet döküm evrakı, eşinin kendisine ait iş yerinin faaliyette olduğuna ve zorunlu sigortasının yatırıldığına dair belge ile vergi levhası) ibraz etmeyen: 55
5) Aynı il içerisinde Denetimli Serbestlik Müdürlüğü talep eden: 30
6) Atanma/yerleştirilme talebinde bulunup talebinden feragat/istifa eden: 13
7) Daha önce mazeretlerine istinaden talep ettikleri yerlere geçici görevlendirilmeleri yapılan personelden tekrar talepte bulunan veya müstakil olarak atanma talebinde bulunan ve atama işlemleri devam eden 29,
8) Eşi kadrolu kamu görevlisi olup, talebi halinde kendi yanına atanma imkânı olan: 98

Olmak üzere atanma/yerleştirilme talebinde bulunan toplam 490 personelin atanma şartlarına haiz olmaması sebebiyle atanma/yerleştirilme talepleri olumsuz olarak değerlendirilmiştir.

Atanma/yerleştirilme şartlarına haiz olan 575 personelden;

1) Bulunduğu yer ile talep ettiği kurumun birbirine yakın olması nedeniyle: 49
2) Bulunduğu kurumda hizmetine ihtiyaç duyulması nedeniyle: 95

Olmak üzere şartları haiz olarak atanma/yerleştirilme talebinde bulunan toplam 144 personelin talebi olumsuz olarak değerlendirilmiştir.

Bu kapsamda atanma talep eden Bakanlık ve komisyon atamalı toplam 431 personelin ataması/yerleştirilmesi/görevlendirilmesi yapılmıştır.

Talepleri olumlu değerlendirilen personele dair listeye ekte yer verilmiştir. Listede ismi bulunmayanların talebi uygun görülmemiş olup, ayrıca tebligatta yapılmayacaktır.

Talepleri olumlu değerlendirilen personelin ayrılış tarihleri ayrıca bildirilecektir.

Talepleri olumlu değerlendirilen tüm personele yeni görev yerlerinde başarılar dileriz.
 

Dökümanlar