2024 Yılı Birinci Dönem Aile Birliği Mazereti Nedeniyle Atama Planlaması Sonuçları

2024 yılı Birinci Dönem Aile Birliği Mazeret Atama Planlaması kapsamında; Bakanlık ve Komisyon atamalı personelin (kurum ikinci müdürleri ile denetimli serbestlik müdürü ve denetimli serbestlik müdür yardımcıları dahil) aile birliği mazeretine dayalı naklen atanma ve yer değişikliği talepleri personelin mazeret durumları göz önünde bulundurulmak suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 76'ncı maddesi ile 4'üncü maddesinin (B) fıkrası ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 3’üncü maddesi ile Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 22, 24, 26 ve 41’nci maddeleri gereğince değerlendirilmiş olup, talepleri uygun görülenlerin isimleri ekli listede belirtilmiştir.

Bu kapsamda atanma/yerleştirilme talebinde bulunan Bakanlık ve Komisyon atamalı personelden;

1)Bulunduğu yerdeki hizmet süre şartını taşımayan: 49
2)Eşinin son iki yıl içinde 360 gün prim ödeme şartını taşımayan: 58
3)Aile birliği kararnamesi kapsamında geçerli hiçbir mazereti bulunmayan: 116
4)Belgelerini tam olarak (eşine ait güncel tarihli görev belgesi, güncel tarihli sosyal güvenlik hizmet döküm evrakı, eşinin kendisine ait iş yerinin faaliyette olduğuna ve zorunlu sigortasının yatırıldığına dair belge ile vergi levhası) ibraz etmeyen: 78
5)Aynı il içerisinde veya sadece Denetimli Serbestlik Müdürlüğü talep eden: 49
6)Atanma/Yerleştirme talebinde bulunup talebinden feragat, görevinden istifa eden: 6
7)Müdür ünvanında görev yapıp daha önce çalıştığı kurumu talep eden: 1olmak üzere atanma/yerleştirilme talebinde bulunan toplam 357 personelin atanma şartlarına haiz olmaması sebebiyle atanma/yerleştirilme talepleri olumsuz olarak değerlendirilmiştir.

Atanma/Yerleştirilme şartlarına haiz olan 862 personelden;

1)Bulunduğu yer ile talep ettiği kurumun birbirine yakın olması nedeniyle: 85
2)Bulunduğu kurumda hizmetine ihtiyaç duyulması nedeniyle:115

olmak üzere toplam 200 personelin talebi olumsuz olarak değerlendirilmiştir.

Bu kapsamda atanma talep eden Bakanlık ve komisyon atamalı toplam 662 personelin ataması/yerleştirilmesi/görevlendirilmesi yapılmıştır.

Talepleri olumlu değerlendirilen personele dair listeye ekte yer verilmiştir. Listede ismi bulunmayanların talebi uygun görülmemiş olup, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Kararname kapsamında yeniden inceleme veya itiraz talebinde bulunacak  personelin taleplerini 15.01.2024 – 19.01.2024 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde UYAP sistemi üzerinden göndermeleri gerekmektedir.

Talepleri olumlu değerlendirilen personelin ayrılış tarihleri ayrıca bildirilecektir.

Talepleri olumlu değerlendirilen personellerimize yeni görev yerlerinde başarılar dileriz.


 

Dökümanlar