29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Açık Görüşü

Bilindiği üzere, Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelik'in İkinci Bölüm “Bayramlarda ve özel günlerde açık görüş” alt başlıklı 15 inci maddesi  gereğince, kapalı ceza infaz kurumlarında açık görüş izni verilmektedir.

Bu yıl gerek hükümlü ve tutuklular, gerekse kurum personelimizin önceden planlama yapmalarını kolaylaştırmak ve hak kayıplarının asgari düzeye indirilmesi amacıyla açık görüş izni verilecek bayram ve özel günler ile ziyaret günlerinin önceden açıklanması uygun görülmüştür.

Bu kapsamda;
2023 yılı içerisinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle aşağıdaki esaslar çerçevesinde ve Ek'li listede belirtilen günlerde açık görüş yaptırılacaktır.

A- AÇIK GÖRÜŞTEN YARARLANACAK OLANLAR

Kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutuklulara,  bu genel yazıdaki esaslar çerçevesinde ve aşağıda belirtilen süreler içinde açık görüş yaptırılacaktır.

B-AÇIK GÖRÜŞTEN YARARLANAMAYACAK OLANLAR

Ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma ve hücreye koyma disiplin cezası kesinleşmiş olup da bu cezaları infaz edilmekte olan hükümlü ve tutuklular açık görüşten yararlandırılmayacaktır.

C- AÇIK GÖRÜŞ SÜRELERİ

Açık görüşler aşağıda belirtilen tarihlerde her hükümlü bir kez yararlandırılmak üzere;
1-Kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan tüm hükümlü ve tutuklulara, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle;

a-)Ek'1 de belirtilen ceza infaz kurumlarında kalan hükümlü ve tutuklulara listede belirtilen tarihlerde,

b-)Diğer bütün ağır ceza merkezi ve müdürlük teşkilatı bulunan bağlı ceza infaz kurumlarında kalan hükümlü ve tutuklulara Ek'2 listesinde belirtilen tarihlerde,

c-)Müdürlük teşkilatı bulunmayan bağlı ceza infaz kurumlarında kalan hükümlü ve tutuklulara da, Ek'3 listesinde belirtilen tarihlerde açık görüşler yaptırılacaktır.

2-Yeni hizmete açılacak ceza infaz kurumlarında Ek'2 deki liste uyarınca açık görüş yaptırılacak olup; görüş gününün yetersiz kalması halinde Genel Müdürlük'ten talepte bulunulacaktır.

Sayıları ve konumları değerlendirilmek suretiyle, adlî suçlardan hükümlü ve tutuklular ile örgütlü suçlardan hükümlü ve tutuklular için ayrı gruplar oluşturulup, her grubun görüş günleri ve saatleri Cumhuriyet başsavcılıkları ile kurum idareleri tarafından tespit edilecektir.

Bu grupların, aynı zamanda ve aynı görüş mahallinde birlikte bulundurulmaması sağlanacaktır.

D- DİĞER HÜKÜMLER
1.Hükümlü ve tutuklular anılan Yönetmelik'in 9 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen kişiler ile açık görüş yapabilir. Ancak; ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm olanlar bu madde kapsamında anne, baba, eş, çocuk, torun, büyükanne, büyükbaba ve kardeşleriyle görüştürüleceklerdir.

Hükümlü ve tutuklular ile görüşmek isteyen kişilerin, akrabalık durumlarını nüfus idarelerinden veya ilgili konsolosluklardan verilen resmî belgeler ile ispatlamaları gereklidir.

2.Hükümlü ve tutuklu sayısının, verilen açık görüş günü sayısına bölünmesi suretiyle görüş gününe kadar gruplar oluşturulacaktır. Her grubun görüş günü ve saatleri, ailelerine bildirilmek üzere hükümlü ve tutuklulara tebliğ edilecek; hazırlanan program, ayrıca koğuşlara ve ziyaretçilerin görebileceği uygun yerlere asılmak suretiyle her ziyaretçinin, ziyaret gününde ceza infaz kurumuna gelmesi sağlanarak izdiham önlenecektir.

3.Her grubun açık görüşü bittikten sonra görüş yerinde bulunan hükümlü ve tutuklular, görevliler nezaretinde dikkatli bir şekilde arandıktan sonra koğuş ve odalarına götürülerek burada sayılacak; kimlikleri fotoğraflı belgelerle kontrol edildikten ve grup mevcudunun tam olduğunun anlaşılmasından sonra, ziyaretçilerin kurum dışına çıkmasına izin verilecektir.

4.İzdihamı, firar ve karışıklıkları önlemek, disiplin ve düzeni sağlamak için Cumhuriyet başsavcılığı ve kurum yönetimi, kolluk kuvvetleri ile işbirliği yaparak gerekli her türlü önlemi alacak; görüş mahallinde yeteri kadar dış güvenlik görevlisi gözlemci olarak bulundurulacaktır.

5.Açık görüşler ceza infaz kurumunun oda ve eklentileri dışında, bu iş için ayrılmış özel bölümünde, bulunmadığı takdirde, ceza infaz kurumu müdürünün uygun göreceği yerde yaptırılacaktır.

6.Açık görüşler, yetişkin ve genç hükümlü, hükümözlü ve tutuklular için görüş süresi yarım saatten az ve bir buçuk saatten fazla, çocuk hükümlü, hükümözlü ve tutuklular için ise bir saatten az ve üç saatten fazla olmamak kaydıyla 09.00-17.00 saatleri arasında yaptırılacaktır. Ziyaret süresi, görüşmenin fiilen başladığı andan itibaren işleyecektir.

7.Bu ziyaretlerin, aynı haftada yapılması gereken ve önceden belirlenen kapalı görüş ile çakışması halinde, hükümlü ve tutukluların yazılı talebine göre kapalı görüş veya Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelik'in 15 inci maddesi uyarınca 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle verilen açık görüş yaptırılacak, aylık açık görüşler ile çakışması halinde ise hükümlü ve tutukluların kullanamadıkları aylık açık görüş hakları aynı ayda yapılacak kapalı görüşlerden birinin yerine kullanılmak üzere planlama yapılacaktır.

8.Belirtilen gün ve saatler dışında görüş yaptırılmayacak; bir defa görüş yapan hükümlü ve tutuklular ile ziyaretçilere, herhangi bir nedenle ikinci defa izin verilmeyecektir.

9.Kamuoyunda yanlış anlaşılma, tartışma ve polemiklere neden olabileceğinden kapalı ceza infaz kurumlarında açık görüşü izlemek, röportaj yapmak, görüntülemek veya fotoğraf çekmek üzere başvuruda bulunan yazılı ve görsel basın kuruluşları ile mensuplarına izin verilmeyecektir.

10.Açık görüş yaptırılacak günlerde değişiklik yapılması durumunda ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.
 

Dökümanlar