300 İdare Memuru Öğrenciliği Evrak Teslim Süresinin Uzatılmasına İlişkin Duyuru

Koronavirüs önlemleri kapsamında;
18/03/2020 tarihinde ilan edilen 300 İdare Memuru Öğrenci Alım Sözlü Sınav ve Mülakat Sonuçlarına İlişkin Duyuru’da asil olarak başarılı olan adaylardan istenilen evrakların hazırlanıp 02/04/2020 tarihine kadar Genel Müdürülüğümüze gönderilmesi istenilen süre ikinci bir duyuruya kadar ertelenmiş olup, söz konusu evrakların gönderilmesi için verilecek olan ek süre tarihi www.cte.adalet.gov.tr adresimizden ilan edilecektir.
İlanen duyurulur.