40 Kadrolu Öğretmen Alım İlanı Kapsamında Sözlü Sınava Katılacak Adaylara İlişkin Duyuru

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren ceza infaz kurumlarında istihdam edilmek üzere 40 kadrolu öğretmen alım ilanı 31.12.2020 tarihinde Genel Müdürlüğümüz resmi internet sitesinde ve Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Söz konusu personel alım ilanına ilişkin başvurular 18.01.2021 tarihinde başlamış ve 21.01.2021 tarihi saat 23.59 itibarıyla son bulmuştur.

Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinde yer alan “…sözlü sınava, merkezi sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak üzere ilân edilen kadro sayısının üç katı kadar aday çağırılır…” hükmü gereği, başvurusunu tamamlayan 12.462 adayın başvurularının incelenmesi sonucunda; başvuru şartlarını taşıyan 5594 Erkek ve 6868 Kadın öğretmen adayının KPSS P3 puan üstünlüğü esas alınarak en yüksek puandan başlanmak suretiyle sıralanması sonucu (35 Erkek) kadro sayısının 3 katı (105) ve (5 Kadın) kadro sayısının 3 katı (15) öğretmen adayı sözlü sınav katılmaya hak kazanmıştır. Sözlü sınava katılacak olan adaylara ilişkin isim listeleri ekte sunulmuştur. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sözlü sınav Ankara Hakimevi (Harbiye, Tavuskuşu Sk. No: 15, 06460 Çankaya/ ANKARA) adresinde yapılacak olup; sözlü sınav ve mülakata katılmaya hak kazanan adayların sözlü sınav ve mülakata girecekleri tarihler ekte belirtilmiştir.

Sözlü sınavda;

a)İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi 40,

b) Atatürk İlke İnkılap tarihi 20,

c) Genel kültür 20,

d) Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği 20 puan, esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Sözlü sınavda başarılı olunabilmesi için yüz tam puan üzerinden en az 70 puan alması gerekmektedir.

Nihai Başarı Listesinin belirlenmesinde; adayların merkezi ve sözlü sınavda aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan başlayan sıralama dikkate alınacak olup, puanların eşit olması halinde sırasıyla merkezi sınav puanı, sözlü sınav puanı ve diploma notu yüksek olan aday sıralamada üstte yer alacaktır.

Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların sınava gelirken;

1- Fotoğraflı kimlik belgesini,

2- Turkiye.gov.tr adresinde yer alan Yükseköğretim Kurumu Başkanlığı tarafından sunulan “Yükseköğretim Mezun Belgesi Sorgulama” başlıklı hizmetten edinilen mezun belgesinin çıktısını yanında bulundurması gerekmektedir.

İlanen Duyurulur.

İletişim: Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personel Planlama ve İstihdam Bürosu

Telefon: 0(312) 507 04 00

Dökümanlar