400 İdare Memuru Öğrencisi Alım İlanı Kapsamında Sözlü Sınav ve Mülakatlara Katılacak Adaylara İlişkin Duyuru

12/11/2020 tarihinde Genel Müdürlüğümüz resmi internet sitesinde ve Resmî Gazete’de yayımlanan 300'ü Erkek 100'ü Kadın olmak üzere toplam 400 İdare Memuru Öğrencisi Alım İlanı için başvurular e-Devlet üzerinden 27/11/2020 tarihinde başlayıp 11/12/2020 tarihinde sona ermiştir.

Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği’nin “Başvuruların İncelenmesi” başlıklı 31/A maddesi kapsamında e-Devlet üzerinden başvurusunu tamamlayan 43.363 adayın başvurularının incelenmesi sonucunda; başvuru şartlarını taşıyan 14.735 Erkek ve 17.129 Kadın İdare Memuru Öğrencisi adayının KPSS P3 puan üstünlüğü esas alınarak en yüksek puandan başlanmak suretiyle sıralanması sonucu (300 Erkek) kadro sayısının 5 katı (1.500) ve (100 Kadın) kadro sayısının 5 katı (500) idare memuru öğrencisi adayı sözlü sınav ve mülakata katılmaya hak kazanmış olup; isim listeleri ekte sunulmuştur.

Sözlü sınav ve mülakat Ankara Hakimevi (Harbiye, Tavuskuşu Sk. No: 15, 06460 Çankaya/ ANKARA) adresinde yapılacak olup; sözlü sınav ve mülakata katılmaya hak kazanan adayların sözlü sınav ve mülakata girecekleri tarihler ekte belirtilmiştir.

Sözlü Sınav ve Mülakata katılmaya hak kazanan adayların belirtilen yer, tarih ve saatte resimli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport) ile öğrenim durumlarını gösterir e-Devlet üzerinden alınan mezuniyet belgeleriyle beraber hazır bulunmaları gerekmektedir.

Sözlü Sınav;

İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi 40,

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 20,

Genel Kültür 40,

Puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden değerlendirilecektir. İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi tespit edilirken; genel hukuk, infaz mevzuatı ve ceza infaz kurumu idaresine ilişkin konuların bir veya birkaçından soru sorulacaktır.

Mülakat;

İlgilinin davranışı ve genel fiziki durumu 50,

Bir konuyu kavrama ve ifade etme yeteneği 50,

Puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden değerlendirilecektir. Öğrenci adayının sözlü sınavda ve mülakatta başarılı sayılabilmesi için her birinden 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması gerekmektedir.

Nihai Başarı Listesi;

Nihai başarı listesi, adayların merkezi sınav, sözlü sınav ve mülakattan aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre belirlenecektir.

Nihai başarı listesinde, puanların eşit olması halinde; sırasıyla merkezi sınav puanı, sözlü sınav puanı, mülakat puanı ve diploma notu yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır.

Nihai başarı listesi sözlü sınav ve mülakatın bitimini müteakip Genel Müdürlüğümüz internet sitesinden bilahare ilan edilecektir.

İlanen Duyurulur.

İletişim: Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Planlama ve İstihdam Bürosu

Telefon: 0(312) 507 04 00
 

Dökümanlar