400 İdare Memuru Tercih Sonuçları

Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği ile Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği hükümleri gereğince, Eylül 2021-Şubat 2022 döneminde teorik ve uygulamalı eğitimlerini başarıyla tamamlayan idare memuru öğrencilerinin tercih yerleri 17-24 Mart 2022 tarihleri arasında alınmıştır. Adaylar, atanmış oldukları ceza infaz kurumlarını aşağıda yer alan sorgu ekranından öğrenebilecektir.

Atama Oluru, adaylara ve atanmış oldukları kurumlara tebligat yapılması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılıklarına bilâhare gönderilecektir. Adaylara tebligat yapılmasına müteakip 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 62'nci maddesine göre "İlk defa veya yeniden veyahut yer değiştirme suretiyle aynı yerdeki görevlere atananlar atama emirlerinin kendilerine tebliğ gününü, başka yerdeki görevlere atananlar, atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde o yere hareket ederek belli yol süresini, izleyen iş günü içinde işe başlamak zorundadırlar" hükmü yer almaktadır. Adayların belirtilen hüküm doğrultusunda hareket etmeleri gerekmektedir.

Atama işlemi yapılan adayları tebrik eder, yeni görev yerlerinde başarılar dileriz. 

İlanen duyurulur.
 

SONUÇ SORGULAMA