50 İdare Memuru Öğrencisi Alım İlanı Kapsamında Sözlü Sınava Katılacak Adaylara İlişkin Duyuru

07.06.2024 tarihinde Genel Müdürlüğümüz resmi internet sitesinde ve Resmî Gazete’de yayımlanan 50 İdare Memuru Öğrencisi Alım İlanı için başvurular Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden 24.06.2024 tarihinde başlayıp 28.06.2024 tarihinde sona ermiştir.

Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği’nin “Başvuruların İncelenmesi” başlıklı 31/A maddesi kapsamında Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden başvurusunu tamamlayan 7.516 adayın başvurularının incelenmesi sonucunda; başvuru şartlarını taşıyan İdare Memuru Öğrencisi adaylarının KPSS P3 puan üstünlüğü esas alınarak en yüksek puandan başlanmak suretiyle sıralanması sonucu 50 kadro sayısının 5 katı 251 idare memuru öğrencisi adayı sözlü sınav ve mülakata katılmaya hak kazanmıştır.
(* 250’nci aday ile 251’inci adayın puanı birebir aynı olduğundan Yönetmelik hükümleri gereği her iki adayda sözlü sınava katılacaktır.)

Sözlü sınav ve mülakata katılmaya hak kazanan adayların sözlü sınava katılacakları tarih ve saat bilgisine ilişkin liste ilanın ekindedir. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sözlü Sınav;

İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi 40,

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 20,

Genel Kültür 40,

Puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden değerlendirilecektir. İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi tespit edilirken; genel hukuk, infaz mevzuatı ve ceza infaz kurumu idaresine ilişkin konuların bir veya birkaçından soru sorulacaktır.

Mülakat;

İlgilinin davranışı ve genel fiziki durumu 50,

Bir konuyu kavrama ve ifade etme yeteneği 50,

Puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden değerlendirilecektir. Öğrenci adayının sözlü sınavda ve mülakatta başarılı sayılabilmesi için her birinden 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması gerekmektedir.

Nihai Başarı Listesi;

Nihai başarı listesi, adayların merkezi sınav, sözlü sınav ve mülakattan aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre belirlenecektir.

Nihai başarı listesinde, puanların eşit olması halinde; sırasıyla merkezi sınav puanı, sözlü sınav puanı, mülakat puanı ve diploma notu yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır.
Nihai başarı listesi sözlü sınav ve mülakatın bitimini müteakip Genel Müdürlüğümüz internet sitesinden bilahare ilan edilecektir.

Sözlü sınav ve mülakat işlemleri Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (Hacı Bayram Mahallesi Agah Efendi Caddesi No:12/1 Altındağ/ ANKARA) hizmet binasında yapılacaktır.


İletişim: Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Planlama ve İstihdam Bürosu
Telefon: 0(312) 507 0 842 – 898 – 563

İLÂNEN DUYURULUR
 

Dökümanlar