5275 Sayılı Kanun Kapsamında Uygulanan İzinler

5275 sayılı Kanun’un Geçici 9/5. maddesi kapsamında, açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki izin sürelerinin, 31 Mart 2023 tarihinden itibaren 2 (iki) ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.