626 Sözleşmeli Pozisyon İçin Personel Alım İlanı Kapsamında Sözlü Sınava Katılacak Adaylara İlişkin Duyuru


Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren kurumlarda istihdam edilmek üzere 626 Sözleşmeli Pozisyon İçin Personel Alım İlanı 20.04.2023 tarihinde Genel Müdürlüğümüz resmi internet sitesinde ve Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Söz konusu personel alım ilanına ilişkin başvurular 25.04.2023 tarihinde başlamış ve 11.05.2023 tarihi itibarıyla sona ermiştir.

Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinde yer alan “…sözlü sınava, merkezi sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak üzere ilân edilen kadro sayısının üç katı kadar aday çağırılır…” hükmü gereği, başvurusunu tamamlayan 23.265 adayın başvurularının incelenmesi ve her bir pozisyon için ayrı ayrı olmak üzere KPSS P3 puan üstünlüğü esas alınarak en yüksek puandan başlanmak suretiyle sıralanması sonucu aşağıda yer alan tabloda belirlenen kontenjan sayısının 3(üç) katı aday sözlü sınava katılmaya hak kazanmıştır. 
 

Pozisyon Unvanı İstihdam Şekli Kontenjan Sözlü Sınava Çağırılacak Aday Sayısı (Kontenjan Sayısı*3)
Psikolog Sözleşmeli 463 1389
Sosyal Çalışmacı Sözleşmeli 78 234
Öğretmen Sözleşmeli 60 180
Fizyoterapist Sözleşmeli 3 9
Veteriner Hekim Sözleşmeli 5 15
Diyetisyen Sözleşmeli 5 15
İnşaat Mühendisi Sözleşmeli 2 7*
Gıda Mühendisi Sözleşmeli 4 12
Ziraat Mühendisi Sözleşmeli 4 13*
Makine Mühendisi Sözleşmeli 2 6
TOPLAM 626 1880

(*İnşaat Mühendisliği unvanına başvuru yapan adaylardan 6’ncı ve 7’nci aday ile Ziraat Mühendisliği unvanına başvuru yapan adaylardan 12’nci ve 13’üncü adayın KPSS puanları aynı olduğundan Yönetmelik hükümleri gereğince aynı puana sahip adaylar sözlü sınava katılacaktır.)

Sözlü sınava katılacak aday bilgileri ilan ekindeki sorgu ekranından görüntülenebilecektir. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Sözlü sınav işlemleri Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü hizmet binasında (Hacı Bayram Mahallesi Agâh Efendi Caddesi No: 12/1 Altındağ/ ANKARA) yapılacaktır.

Sözlü sınavda;
a) İlgilinin atanacağı pozisyonun gerektirdiği mesleki bilgi 40,
b) Atatürk İlke İnkılap tarihi 20,
c) Genel kültür 20,
d) Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği 20
Puan esas alınarak 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Sözlü sınavda başarılı olunabilmesi için yüz tam puan üzerinden en az 70 puan alınması gerekmektedir.
Nihai Başarı Listesinin belirlenmesinde; adayların merkezi sınav ve sözlü sınavda aldıkları puanın aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan başlayan sıralama dikkate alınacak olup, puanların eşit olması halinde sırasıyla merkezi sınav puanı, sözlü sınav puanı ile diploma notu yüksek olan aday sıralamada üstte yer alacaktır.

Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların sınava gelirken;
1- Fotoğraflı kimlik belgesini,
2- Turkiye.gov.tr adresinde yer alan Yükseköğretim Kurumu Başkanlığı tarafından sunulan Yükseköğretim Mezun Belgesi Sorgulama” başlıklı hizmetten edinilen mezun belgesinin çıktısını yanında bulundurması gerekmektedir.


İletişim: Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personel Planlama ve İstihdam Bürosu
Telefon: 0312 507 0 503 – 876 – 877 – 898 – 842  
İLÂNEN DUYURULUR
 

SONUÇ SORGULAMA