Hizmete Açılacak Afyonkarahisar Ceza İnfaz Kurumlarına Personel Atama Sonuçları

Hizmete açılması planlanan Afyonkarahisar ceza infaz kurumlarının personel ihtiyacının karşılanması amacıyla ceza infaz kurumlarında ve denetimli serbestlik müdürlüklerinde görev yapan komisyon atamalı personelin (erkek infaz ve koruma memurlarının) talepleri, hizmet puanları, görev yaptıkları ve talepte bulundukları kurumların personel ihtiyacı göz önünde bulundurularak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 76'ncı maddesi ile 4'üncü maddesinin (B) fıkrası ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 3'üncü maddesi ile Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 22, 24, 26 ve 41'inci maddeleri gereğince Norm ve Atama Sistemi (NAS) üzerinden otomatik olarak gerçekleştirilmiş olup, talepleri uygun görülenlerin isimleri ekli listede belirtilmiştir.

Bu kapsamda atanma/yerleştirilme talebinde bulunan 284 personelden atanma/yerleştirilme şartlarını taşıyan 195 personelin atanması/yerleştirilmesi/geçici görevlendirilmesi Norm ve Atama Sistemi üzerinden gerçekleştirilmiştir.

Patnos Adalet Komisyonuna bağlı kurumlardan 29, Şanlıurfa Adalet Komisyonuna bağlı kurumlardan 16 personel atanma/yerleştirilme talebinde bulunmuş olup, kurumlarda yürütülen hizmetlerin zafiyete uğramasını önlemek amacıyla Patnos ve Şanlıurfa komisyonlarına bağlı kurumlar için 100 puan kota uygulaması yapılmış, ayrıca Ardahan ve Emirdağ ceza infaz kurumlarındaki personel ihtiyacı nedeniyle söz konusu kurumlarda görev yapan ve atanma/yerleştirilme talebinde bulunan personelin talepleri olumsuz olarak değerlendirilmiştir.

Talepleri olumlu değerlendirilen personele dair liste ekte belirtilmiş olup listede ismi bulunmayanların talebi uygun görülmemiştir.

Talepleri olumlu değerlendirilen personelin ayrılış tarihleri ayrıca bildirilecektir.

Talepleri olumlu değerlendirilen tüm personele yeni görev yerlerinde başarılar dileriz.

Dökümanlar