ARDIÇ Programı

ARDIÇ PROGRAMI
Ceza infaz kurumlarında bulunan çocukların topluma kazandırılması için çalışan personelin psiko-sosyal ve yönetim becerilerinin güçlendirilmesi amacıyla geliştirilen bir hizmet içi eğitim programıdır. Ardıç Programı, 2 alt program ve 10 eğitim modülü ve eklerinden oluşmaktadır.

1.ARDIÇ PSİKO-SOSYAL DESTEK/MÜDAHALE PROGRAM MODÜLLERİ:
Program, kurumda bulunan çocuklar, personel ve çocukların ailelerine yönelik geliştirilmiş olup, psiko-sosyal servisi tarafından bireysel ve grup çalışması yoluyla verilmektedir. Dokuz modülden oluşan ve eğitsel oyun- canlandırma yöntemlerinin uygulandığı interaktif hizmet içi eğitimleri; 5 günlük 4 dönem halinde toplam 20 gün sürmekte ve program eğiticileri tarafından, çocuklarla çalışan psiko-sosyal servis uzmanlarına verilmektedir.

A- Genel Bilgiler ve Yaklaşım İlkeleri : Psiko-sosyal servis uzmanlarının çocuklarla çalışma ve çocuklara yaklaşım konularında bilgi ve becerilerini güçlendirmek amacıyla hazırlanan kılavuz niteliğinde bir modüldür.

B- Kişisel Gelişim Programı (Kısa Grup Çalışması): Bu program, çocukların kurum sürecinde ve salıverilme sonrasında kendilerini doğru ifade edebilmelerini sağlamak, sosyal becerilerini geliştirmek, yaşantılarına dair farkındalıklarını artırmak ve gelişimlerini desteklemek amacıyla grup çalışmalarıyla uygulanabilen bir modüldür.

C- Kişilik Gelişim Programı: Kriminalite eğilimi riski yüksek olan ergenlere yönelik geliştirilmiş, dürtü ve öfke kontrol, yaşam disiplini sağlama, kendine zarar verme davranışlarını azaltmayı hedefleyen bir programdır.

Ç- Aile Eğitimi Programı: Çocukların; aileleri ile ilişkilerinin kurulması ve/ veya yeniden düzenlenmesi, kurum sürecine ve tahliye sonrasında topluma uyum sağlamalarına yönelik, ailelere kurumda verilecek grup eğitimlerini içermektedir.

D- İyiye Doğru Öfke Kontrol Programı: Bu program, çevresine ve kendisine zarar verme riski yüksek olan çocuklara öfke duygusunun kontrol edilemediği durumlarda ortaya çıkabilecek olumsuz sonuçlara ilişkin farkındalık kazandırılmasını sağlamak, öfkeyi kontrol etmek ve zararlarını en aza indirmek için teknik ve yöntemler öğretmek, kontrol edildiğinde de olumlu sonuçlarının olabileceğini vurgulamak gibi konularda grup çalışmalarından oluşmaktadır.

E- Sigara, Alkol ve Madde Bağımlılığı Programı : Madde kullanım öyküsü ve sorunu olan çocukların rehabilitasyonu amacıyla geliştirilmiş, grup çalışması yoluyla uygulanan bir programıdır.

F- Güvenli Davranış Programı(Buradayım): Program, çocukların kendilerini sağlıklı ortaya koymaları, güvenli davranış sergilemeleri için temel yaşam becerilerini kazanmaları ve geliştirmeleri (atılganlık) ve tahliye sonrası yeniden suça sürüklenme olasılıklarını düşürmeyi hedeflemektedir.

G- Cinsel İstismara Yaklaşım İlkeleri: Cinsel istismara maruz kalan çocuğa yaklaşım ve müdahale yöntemleri, bu çocuklar için hukuksal, tıbbi ve adli süreçlerde atılması gereken temel adımlar gibi konularda psiko-sosyal servis uzmanlarının bilgi ve müdahale güçlerini artırmak amacıyla geliştirilmiş kılavuz niteliğinde bir programdır.

H- İnfaz ve Koruma Memurları Psikososyal Bilgilendirme Programı: Kurumda uygulanan program ile infaz ve koruma memurlarına çocuklara uygun yaklaşım gösterme, kurumda yaşanan sorunları önleme/çözme konuları ile kurum psiko-sosyal servisi çalışmaları hakkında bilgilendirme amaçlanmaktadır.

2. ARDIÇ YÖNETİCİ VE PERSONEL EĞİTİM PROGRAMI
Çocuk hükümlü ve tutuklulara yönelik hizmetlerin güçlendirilmesi çalışmaları kapsamında; Ceza infaz kurumu personel eğitim merkezlerinde eğitsel oyun ve canlandırma teknikleri ile her unvandan personelin katılımı verilmekte olan "Personel Eğitim Programı," 8 gün eğitim ve 1 gün supervizyon (yerinde eğitim) yöntemi ile verilmektedir.

Bu programı ilekurumların iyileştirici ortamlar olarak düzenlenmesi ve her çalışanın aynı zamanda rol model oldukları kavramını oluşturmak hedeflenmektedir. Programda;

Kurumda bulunan çocuklara yaklaşım ilkeleri, ergenlik dönemi özellikleri, kişilik gelişimi, ulusal ve uluslar arası mevzuat, ihmal ve istismar, kurum içi iletişim, ekip çalışması, yönetim becerilerinin artırılması, kurum çalışma plânlarının oluşturulması, çatışma çözme ve krize müdahale, intihar, yas ve davranış sorunları vb. konularda eğitimler verilmektedir.