Bakanlık ve Komisyon Atamalı Personelin 2023 Yılı İsteğe Bağlı Atama Sonuçlarına İlişkin Duyuru

Genel Müdürlüğümüz tarafından 2023 yılı isteğe bağlı atama talepleriyle ilgili Norm ve Atama Sistemi (NAS) çalışmaları personelimizin isteğe bağlı yer değişiklikleri hizmet puanları ve tercih sırasına göre kurum birinci ve ikinci müdürleri, denetimli serbestlik müdürleri ve denetimli serbestlik müdür yardımcıları hariç Bakanlık ve komisyon atamalı personelin atamaları/yerleştirilmeleri Norm ve Atama Sistemi üzerinden otomatik olarak gerçekleştirilmiştir.

Bir ceza infaz kurumu ya da denetimli serbestlik müdürlüğüne isteğe bağlı olarak atanabilecek toplam personel sayısı her bir unvan için ayrı ayrı o kurum için tahsis edilen norma göre belirlenmiştir. 

         
Aile bütünlüğünün bozulmaması için yer değişikliği isteme hakkını elde eden ve her ikisi de kurum personeli olan eşlerin birbirlerine tabi olmasında; yönetici kadrosunda bulunmayanlar yönetici kadrosunda bulunanlara, kadrolu olan personel sözleşmeli olan personele, puanı yüksek olan personel düşük olana tabidir ilkesi benimsenmiştir. Eğer tabi olunan personelin sistem tarafından ataması yapılmamışsa diğer eşin de ataması yapılmamıştır.

            
Atama sonuçları, personelimizin çalıştığı kurum, atandığı kurum ve atamaya esas puanını gösterecek şekilde ilan edilmiştir.


Ataması yapılan personelin atamalarına dair tebligat ile görevlerinden ayrılış tarihleri bilahare bildirilecektir. Tebligat işlemleri yapılıncaya kadar ataması/yerleştirilmesi yapılan personelin kesinlikle ayrılış işlemlerinin yapılmaması gerekmektedir.

Tüm personelimize yeni görev yerlerinde başarılar dileriz.
 

Dökümanlar