Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ile İlgili İddialara İlişkin Basın Açıklaması

T.C.
ADALET BAKANLIĞI
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü
Basın No: 2022/58 BASIN AÇIKLAMASI 26.10.2022
Bazı basın-yayın kuruluşlarında ve sosyal medya platformlarında yayınlanan “Bakırköy Cezaevi’nde Tutuklular Darp Edildi” başlıklı haberlere ilişkin kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Yapılan inceleme neticesinde; Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda PKK Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan hükümlü olarak barındırılan Tenzile Acar’ın aynı suç grubuna mensup hükümlülerle birlikte kaldığı, adı geçenin barındırıldığı odada en son 21/10/2022 tarihinde genel arama yapıldığı, yapılan aramanın genel mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirildiği, herhangi bir olumsuz durum ya da arbede yaşanmadığı tespit edilmiştir.

Öte yandan; 25.10.2022 tarihinde adı geçenin barındırıldığı odada herhangi bir arama gerçekleştirilmemiştir. 25.10.2022 tarihinde 2 farklı odada genel mevzuata uygun şekilde rutin kısmi arama gerçekleştirildiği, arama esnasında hükümlülerin personele mukavemet gösterdiği, hükümlülerin, aramanın sağlıklı yapılabilmesi adına kurum personeli tarafından orantılı güç kullanmak suretiyle müşahede odalarına alındıkları, arama bitiminden sonra aldırılan raporların tamamında herhangi bir darp-cebir bulgusu olmadığı belirtilmiştir.

Ceza infaz kurumlarımızda yürütülen tüm iş ve işlemler işkence ve kötü muameleye sıfır tolerans anlayışı içerisinde ve insan haklarına saygılı bir biçimde gerçekleştirilmektedir.

Söz konusu iddialar gerçeklikten uzak, kamuoyunu yanıltmaya yöneliktir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.