Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda Jandarma Personeli İle Yapıldığı İddia Edilen Aramaya İlişkin Basın Açıklaması

T.C.
ADALET BAKANLIĞI
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü
Basın No: 2022/61 BASIN AÇIKLAMASI 21.12.2022
Bazı basın-yayın kuruluşlarında ve sosyal medya platformlarında “Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda Barındırılan Tutuklu Hanay Handan Toprak Benli’nin Odasına Arama İçin Habersiz Şekilde 5 Jandarma Personeli ile Girildiği, Önceden Arama Yapılacağı Konusunda Haber Verilmediği” şeklinde yer alan haberlerle ilgili kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Yapılan incelemeler neticesinde; Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda barındırılan tutuklu Hanay Handan Toprak Benli’nin kaldığı odada 19/12/2022 tarihinde genel arama gerçekleştirildiği, aramaya 1 jandarma erinin, kadın İnfaz ve Koruma Memurlarının odayı aramaya hazır hale getirmesi neticesinde katıldığı, kontrol amacıyla arama yapılacak odalara ilk olarak kadın İnfaz ve Koruma memurları tarafından girildiği, uygun ortam ve koşullar sağlandıktan sonra dış güvenlik görevlilerinin aramaya iştirakinin sağlandığı, yapılan genel aramada herhangi bir vukuat yaşanmadığı, aramanın sorunsuz bir şekilde tamamlandığı anlaşılmıştır.

Öte yandan; ceza infaz kurumlarında gerçekleştirilen iş ve işlemler kanunilik ilkesi çerçevesinde 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun ‘Arama’ başlıklı 36. Maddesi 1. Fıkrası ‘’Kurumlarda, odalar ve eklentilerinde, hükümlülerin üst ve eşyasında habersiz olarak her zaman arama yapılabilir. Her ay bir kez mutlaka arama yapılır. ‘’ ile 2. Fıkrası ‘’ Aramalar, gerektiğinde dış güvenlik görevlileri veya kolluk kuvvetleriyle veya diğer kamu görevlilerince ortaklaşa gerçekleştirilebilir.’’ maddesi gereğince yüksek hassasiyetle yürütülmektedir.

Ceza infaz kurumlarında modern infaz sistemine uygun hareket edilmekte, hükümlü ve tutukluların “mahremiyet” ve “kişisel alan” hakları karşısında son derece saygılı ve titiz davranılmaktadır.

Söz konusu iddialar iyi niyetten uzak, kurumlarımıza yönelik kamuoyunda algı oluşturma çabasından ibarettir.

Gerçek dışı bu tür haber ve paylaşımlara itibar edilmemelidir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.