Bazı Basın Yayın Organlarında ''3 Bin Çocuk Anneleriyle Cezaevinde" Şeklinde Yayınlanan ve Gerçekleri Yansıtmayan Haberlerle İlgili Basın Açıklaması

T.C.
ADALET BAKANLIĞI
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü
Basın No: 2021/01 BASIN AÇIKLAMASI 09.03.2021
Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 65 ve 72’nci maddelerindeki düzenlemeler uyarınca, anneleri hükümlü olup da dışarıda korumasına bırakılacak kimsesi bulunmayan 0-6 yaş grubundaki çocuklar, annelerinin talebi doğrultusunda ceza infaz kurumunda annelerinin yanında kalabilmekte; çocukların mama, süt gibi gıdaları Devlet tarafından karşılanmaktadır. Bu kapsamda her çocuğa, annesinin iaşesinden bağımsız olarak (annenin iaşesinin iki katı) günlük iaşe bedeli ödenmektedir.
Annesi ile kalan çocuklar, kurumdaki oyun alanlarından anneleri ve uzmanların refakatinde yararlanabilmektedir. Ayrıca, anaokulları ve anasınıflarında ücretsiz olarak eğitim ve öğretimlerine devam edebilmektedirler. Çocukların psiko-sosyal gelişimleri ise psiko-sosyal yardım servisleri tarafından yakinen takip edilmekte ve gereken müdahaleler yapılmaktadır.
7 Mart 2021 tarihinde bir milletvekilinin açıklamalarına dayanılarak bir kısım basın yayın kuruluşunda yer alan “3 bin çocuk anneleriyle cezaevinde” başlıklı haberlere ilişkin olarak kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla basın açıklaması ihtiyacı hâsıl olmuştur.
8 Mart 2021 tarihi itibarıyla ceza infaz kurumlarımızda bulunan kadın hükümlü/tutuklulardan sadece 317’sinin yanında 0-6 yaş grubu toplam 345 çocuk bulunmaktadır. Bunun dışındaki bilgi ve haberler gerçeği yansıtmamaktadır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.