Kurumlarımızla ve Personelimizle İlgili Olumsuz Algı Oluşturan Yayınlara İlişkin Basın Açıklaması

T.C.
ADALET BAKANLIĞI
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü
Basın No: 2021/02 BASIN AÇIKLAMASI 18.03.2021

Genel Müdürlüğümüze bağlı ceza infaz kurumları ile denetimli serbestlik müdürlüklerinde görev yapmakta olan başta infaz ve koruma memurları olmak üzere tüm personelimiz, infaz ve iyileştirme süreçlerini Anayasa, uluslararası sözleşmeler ve ulusal mevzuatımız kapsamında titizlikle yerine getirmektedir. Ayrıca, vefakâr personelimiz sayesinde ülkemizin ve tüm dünyanın içerisinde bulunduğu zorlu pandemi döneminde de bu görev başarıyla yürütülmektedir.

Buna karşılık son dönemlerde bazı basın ve yayın organları ve özellikle bir kısım dizilerde ceza infaz hizmetleri çalışanlarına yönelik, kamuoyu nezdinde olumsuz algılara sebebiyet verecek, toplumsal değerleri ve birlikteliği zedeleyecek yayınların yapıldığı üzüntüyle gözlemlenmektedir. Yapılan bu yayınlar, kurumlarımızı zafiyet içerisinde göstermeye ve personelimizi değersizleştirmeye yönelik olumsuz algılar oluşturmaktadır.

Kurumlarımız ve personelimize yönelik; düşünce ve ifade özgürlüğü ile eleştiri hakkının sınırlarını aşan, gerçeklikle bağdaşmayan bu yayınları şiddetle kınıyoruz.

Konunun takipçisi olunacağı kamuoyuna saygıyla duyurulur.