Ceza İnfaz Kurumlarında Hak İhlali İddialarına İlişkin Basın Açıklaması

T.C.
ADALET BAKANLIĞI
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü
Basın No: 2022/32 BASIN AÇIKLAMASI 28.04.2022
Birgün Gazetesi’nin 28.04.2022 tarihli baskısında yer alan ve İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi tarafından hazırlanan bir rapora dayandırılarak yapılan “Hapishanelerde üç ayda en az 3 bin 608 hak ihlali” haberine ilişkin kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Ceza infaz kurumlarımızda tüm iş ve işlemler, Anayasa ve ilgili mevzuat çerçevesinde, ulusal ve uluslararası standart ve normlar gözetilerek, insan haklarına saygılı ve modern infaz anlayışının gerektirdiği şekilde yürütülmekte olup, her türlü kötü muamele ve işkence iddiası ciddiyetle takip edilmekte ve adli makamlarla eşgüdüm içerisinde neticelendirilmektedir.


Ulusal ve uluslararası bağımsız denetim kuruluşlarınca gerçekleştirilen denetim ve ziyaretler neticesinde düzenlenen raporlar ise ciddiyetle ele alınmakta, verilen hizmetin kalitesinin artırılması adına alınması gereken her önlem derhal alınmaktadır.

Barındırılan her hükümlü ve tutuklunun başta yaşam hakkı olmak üzere tüm temel hak ve özgürlükleri noktasında titiz ve özenli uygulamalar sergilenmekte, işkence ve kötü muameleye sıfır tolerans anlayışı ile hareket edilmektedir.

Söz konusu iddialar, kamuoyunda algı oluşturmaya ve kurumlarımızı yıpratmaya yönelik olup, bu tür gerçek dışı haber ve paylaşımlara itibar edilmemelidir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.