Ceza İnfaz Kurumu Birinci ve İkinci Müdürlerinin Naklen Atamaları Sonuçlarına İlişkin Duyuru

Genel Müdürlüğümüz tarafından yeni hizmete açılması planlanan Dumlu 1 Nolu Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, Bodrum S Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu, Antalya S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, Antalya Açık Ceza İnfaz Kurumu ve Adana 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun birinci ve ikinci müdür ihtiyacının karşılanması amacıyla alınan talepler değerlendirilmiş olup, ceza infaz kurumlarının ihtiyaçları dikkate alınarak ceza infaz kurumu birinci ve ikinci müdürlerinin naklen atamaları gerçekleştirilmiştir.

Naklen ataması yapılan müdür unvanlı personelin ayrılış tarihleri bilahare bildirilecektir.

Listede ismi bulunmayanların talebi uygun görülmemiş olup, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Ataması yapılan tüm müdürlerimize yeni görev yerlerinde başarılar dileriz.

Dökümanlar