Ceza İnfaz Kurumu Müdürü ve İkinci Müdürleri ile Denetimli Serbestlik Müdürü ve Müdür Yardımcılarının Naklen Atama Sonuçlarına İlişkin Duyuru

2021 Yılı Yaz Kararnamesi kapsamında; Bakanlık atamalı personelden ceza infaz kurumu birinci müdürü ve ikinci müdürleri ile denetimli serbestlik müdürü ve müdür yardımcılarının naklen atama çalışmaları tamamlanmıştır.

Bu kapsamda naklen atanma talebi uygun görülen veya re’sen değerlendirilen müdürlere dair liste Ek ’tedir.

Listede ismi bulunmayanların talebi uygun görülmemiştir.


Ataması yapılan tüm müdürlerimize yeni görev yerlerinde başarılar dileriz.
Ataması yapılan müdürlerin ayrılış tarihleri bilahare bildirilecektir.
 

Dökümanlar