Ceza İnfaz Kurumu Müdürü ve İkinci Müdürü ile Denetimli Serbestlik Müdürü ve Müdür Yardımcılarının Naklen Atamaları Sonuçlarına İlişkin Duyuru

2020 Yılı Yaz Kararnamesi kapsamında; Bakanlık atamalı personelden ceza infaz kurumu birinci müdürü ve ceza infaz kurumu ikinci müdürü ile denetimli serbestlik müdürü ve denetimli serbestlik müdür yardımcılarının naklen atamaları tamamlanmıştır.
Bu kapsamda naklen atanma talebi uygun görülen veya resen değerlendirilen müdürlere dair liste Ek ’dedir.
Listede ismi bulunmayanların talebi uygun görülmemiştir.
Ataması yapılan tüm müdürlerimize yeni görev yerlerinde başarılar dileriz.
 

Dökümanlar