Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personeli 2020 Yılı Eğitim Planı

Ceza infaz kurumları ve denetimli serbestlik müdürlüklerinde görev yapan personele yönelik, personel eğitim merkezlerinde düzenlenecek eğitimlere ilişkin hazırlanan “2020 Yılı Eğitim Planı” 21/01/2020 tarihinde Adalet Bakan Yardımcısı Sayın Uğurhan KUŞ’un başkanlığında gerçekleştirilen Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Eğitim Kurulu toplantısında kabul edilmiş, 24 Şubat 2020 tarihinde Adalet Bakanı Sayın Abdulhamit GÜL tarafından onaylanmıştır.

“Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personeli 2020 Yılı Eğitim Programı” ile “Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personeli 2020 Yılı Eğitim Plânı” ekte sunulmuştur.

Ek:
1-Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personeli 2020 Yılı Eğitim Programı
2- Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personeli 2020 Yılı Eğitim Plânı 

Dökümanlar