Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personelinin 2021 Yılı Eğitim Programı

Ceza infaz kurumları ile denetimli serbestlik müdürlüklerinde görev yapmakta olan personele yönelik olarak, ceza infaz kurumları ve tutukevleri personel eğitim merkezlerinde düzenlenecek yüz yüze eğitim programlarına ilişkin hazırlanan “2021 Yılı Eğitim Planı” 24/12/2020 tarihinde Adalet Bakan Yardımcısı Sayın Uğurhan KUŞ’un başkanlığında gerçekleştirilen Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Eğitim Kurulu toplantısında kabul edilmiş, 22 Ocak 2021 tarihinde ise Adalet Bakanı Sayın Abdulhamit GÜL tarafından onaylanmıştır.

Onaylanan, “Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personeli 2021 Yılı Eğitim Programı” ile “Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personeli 2021 Yılı Eğitim Plânı” ekte sunulmuştur.

Dökümanlar