CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel'in İddialarına İlişkin Basın Açıklaması

T.C.
ADALET BAKANLIĞI
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü
Basın No: 2022/40 BASIN AÇIKLAMASI 20.05.2022

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel tarafından gündeme getirilen ve bazı basın-yayın kuruluşları ile sosyal medya platformlarında yer alan “İnfaz ve koruma memurlarının tayinleri ödenek yetersizliği nedeniyle durduruldu” iddialarına ilişkin kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Hizmete yeni açılması planlanan ceza infaz kurumlarının personel ihtiyacının karşılanması amacıyla, mevcut faaliyette bulunan kurumlarda görev yapıp da ihtiyaçtan dolayı geçmiş yıllarda naklen atama talepleri kabul edilemeyen infaz ve koruma memurlarının naklen atama taleplerinin karşılanması amacıyla talep toplanarak tercihlerine uygun olarak atamaları yapılmış, açıktan alımı düşünülen infaz ve koruma memurları ise naklen atamaları yapılan infaz ve koruma memurlarının bulundukları ceza infaz kurumlarına planlanmıştır.

Bu çalışma ile hem uzun yıllardır görev yaptıkları kurumların personel ihtiyacından dolayı naklen atanma talebi kabul edilemeyen personellerin taleplerinin karşılanması hem de yeni açılacak ceza infaz kurumlarının tamamen yeni personellerden oluşmasının önüne geçilmesi amaçlanmıştır.

Bu kapsamda; atamaları/yerleştirilmeleri yapılanların görev yaptıkları kurumlardan ayrılışları, hizmette herhangi bir aksaklığa sebebiyet verilmemesi adına, anılan ceza infaz kurumlarına yapılacak olan 5.455 sözleşmeli pozisyon istihdamı neticesinde yapılacak yerleştirme işlemleri tamamlandıktan ve atandıkları ceza infaz kurumları faaliyete geçtikten sonra gerçekleştirilecektir.

Ödenek imkânlarının yetersizliği nedeniyle atamaların durdurulduğu iddiası kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.