Denetimli Serbestlik Hizmetleri 18. Danışma Kurulu Toplantısı Yapıldı

Adalet Bakan Yardımcısı Akın Gürlek başkanlığında Denetimli Serbestlik Hizmetleri 18. Danışma Kurulu Toplantısı Ankara Hakimevinde yapıldı.

Toplantının açılışında konuşan Adalet Bakan Yardımcısı Akın Gürlek, 20. yüzyılda ortaya çıkan ‘onarıcı adalet’ anlayışıyla birlikte suç işleyenlerin ıslahı ve topluma kazandırılması için yapılan çalışmaların ön plana çıktığını dile getirdi. “Onarıcı adalet kavramıyla birlikte gelişen ceza adalet ve infaz sistemindeki gelişmeler neticesinde, suçluların rehabilitasyonu, tekrar suç işlemelerinin önlenmesi ve toplumun korunması amacıyla denetimli serbestlik sistemi 2005 yılında kurulmuştur.” diyen Bakan Yardımcısı Gürlek konuşmasına şöyle devam etti:

“Kurulduğu günden bu yana ceza adalet sistemi içinde pek çok başarılı çalışmaya imza atan denetimli serbestlik sistemiyle yükümlülerin cezaları toplum içinde infaz ediliyor. Ayrıca denetimli serbestlikte eğitim ve iyileştirme çalışmaları ile yükümlülerin toplumsal uyum becerilerinin güçlendirilmesi gibi çok önemli görevler de yürütülmektedir. Denetimli serbestlik yükümlülerine yönelik yürütülen infaz ve iyileştirme hizmetleri, onarıcı adalet anlayışı noktasında toplumun güvenliğine katkı sağlaması yönüyle büyük önem arz etmektedir.”

Suç ve suçlulukla mücadelenin toplumun tüm kesimlerini ilgilendiren sosyal bir sorumluluk olduğuna dikkat çeken Bakan Yardımcısı Gürlek, “Denetimli serbestlik kapsamında gerçekleştirilen tüm çalışmalar, sizlerin temsilcisi olduğunuz kurum ve kuruluşlarla sıkı bir iş birliğinde, ortak amaç ve hedefler doğrultusunda birbirini tamamlayan ve bütünleyici hizmet anlayışı içinde başarıyla sürdürülmektedir. Bu konularda denetimli serbestlik müdürlüklerimizin kurum ve kuruluşlarla yaptığı iş birliği protokollerini oldukça önemsemekteyiz.” dedi.

Denetimli Serbestlik İnfaz Sisteminde Önemli Yer Edindi

Toplantıda konuşan Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım, ceza adalet sistemine 2005 yılında giren denetimli serbestliğin infaz sisteminde son derece önemli yer edindiğini belirtti. Denetimli serbestlik sistemi içerisinde yükümlülerin iyileştirilmesi ve topluma kazandırılması için yapılan çalışmalara da değinen Genel Müdür Yıldırım, “İnfaz sisteminin geleceği olarak tanımladığımız denetimli serbestlik, teknolojideki gelişmelerle birlikte farklılaşmakta; hizmetin yerine getirilmesi için kullanılan argümanlarla da değişmektedir.” şeklinde konuştu.

Teknolojik gelişmeler çerçevesinde yürütülen projelere de değinen Yıldırım, kısa adı BİOSİS olan ‘Biyometrik İmza Yöntemi ile Takip Sistemi’ hakkında da bilgi verdi. BİOSİS’in sağlayacağı kazanımları anlatan Genel Müdür Yıldırım şu bilgileri paylaştı:

“Kişinin isteğiyle cep telefonuna indirilecek bir uygulamayla birçok takip, mahkemelerce verilmiş tedbir kararları tek bir merkezden takip edilebilecek. Elektronik izlemeden farklı olarak çok daha yüksek bir kapasiteyle kararları bu sistem üzerinden takip ve tespit edebileceğiz. BİOSİS’in hayata geçirilmesi denetimli serbestlik uygulamalarının etkinliğini mutlak surette artıracaktır.”

Kurumlar arası iş birliğinin önemine de değinen Yıldırım, koruma kurullarında örnek çalışmalar yapıldığını da kaydetti.

Yıldırım’ın konuşmasının ardından Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Tetkik Hâkimi Kevser Ceylan Koca 2022 yılı içerisinde yapılan denetimli serbestlik hizmetleri faaliyetlerine dair kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi.

Yapılan sunumun ardından 18. Danışma Kurulu Toplantısı için belirlenen gündem maddeleri görüşülmeye başlandı. Toplantıda gündem olarak belirlenen 4 ana başlık görüşüldü. Bu başlıklar ise;

Kadına karşı şiddet konusunda denetimli serbestlik kapsamında yapılabilecek iş birliği çalışmaları,

“Belirlenen yerlere, belirtilen süreler içinde düzenli olarak başvurmak” ve “Bir bölgede denetim ve gözetim altında bulunma” kararlarında uygulanmakta olan imza atma yöntemi yerine kullanılabilecek teknolojiler,

Denetimli serbestlik kapsamında mevzuat anlamında aksayan yönlere ilişkin Kurul üyelerinin mevzuat değişikliği önerilerinin alınması,

Koruma kurullarının etkinliğinin artırılmasıdır.   

Gündem maddeleri üzerine söz alan Kurul üyelerinin görüş ve önerilerini belirtmesinin ardından toplantı tamamlandı.

18. Danışma Kurulu Toplantısına Adalet Bakan Yardımcısı Akın Gürlek, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım, Mevzuat Genel Müdürü Niyazi Acar, Personel Genel Müdürü Turan Kuloğlu, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür Yardımcısı Çelebi Yılmaz, Denetimli Serbestlik Dairesi Başkanı Alperen Öztürk,  ilgili bakanlıklarda, kurumlarda ve kuruluşlarda görevli üst düzey bürokratlar ve yöneticiler ile üniversitelerden gelen akademisyenler katıldı.  
 

Fotoğraflar