Denizli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ile İlgili İddialara İlişkin Basın Açıklaması

T.C.
ADALET BAKANLIĞI
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü
Basın No: 2022/41 BASIN AÇIKLAMASI 21.05.2022
Bazı sosyal medya platformlarında “Denizli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda seccadelere el konulduğu” şeklinde yer alan iddialarla ilgili kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un “Din ve Vicdan Özgürlüğü” başlıklı 70/1 maddesinde, “Hükümlü, ceza infaz kurumunda, mensup bulunduğu dinin ibadetlerini, düzeni bozmayacak ve çalışmayı engellemeyecek biçimde serbestçe yerine getirebilir ve ibadette kullanılan eşyayı, dinî yaşamı bakımından zorunlu olan kitap ve eserleri temin ve bulunduğu yerlerde muhafaza edebilir.” hükmü yer almaktadır.

Söz konusu hüküm gereğince hükümlü ve tutukluların yanlarında bulundurabilecekleri eşya sayısına dâhil edilmeksizin, isteyen her hükümlü ve tutukluya il müftülüklerinden temin edilen veya hükümlü ve tutuklunun yakınları tarafından gönderilen ya da getirilen seccadeler verilmekte olup, söz konusu iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.