DEPAR Programı

Farklı suç geçmişlerine sahip hükümlülerin rehabilitasyonunu, tedavisini ve topluma başarılı bir şekilde yeniden kazandırılmasını sağlayacak tamamen işlevsel bir sistemin geliştirilmesi ve ceza infaz kurumu personelinin AB standartlarına uygun şekilde hizmet vermesinin sağlanması da dâhil olmak üzere iyi tanımlanmış, iyi yapılandırılmış ve bireyselleştirilmiş bir infaz hizmetinin oluşturulması kapsamında  Değerlendirme, Profil Araçları ve Rehabilitasyon Programları (DEPAR) projesi hayata geçirilmiştir. Proje kapsamında geliştirilen Müdahale Programları

1. Çözüm Odaklı Terapi: Sorun Çözme Becerileri Düşük Olan Hükümlüler
Zorunlu bireysel müdahale programlarından olan programın hedefi, olumlu bir değişim gerçekleştirmek için hükümlülerin olumlu güçlü yanlarını, kaynaklarını ve etkili başa çıkma becerilerini vurgulayan kapsamlı terapi tekniklerinin uygulanmasıyla; hükümlülerin çözüm odaklı ve yapıcı düşünmelerini  sağlamayı amaçlayan bir müdahale programıdır. İlkesel olarak kısa süreli terapi olan Çözüm Odaklı  Terapi teknikleri kısa zamanda, olumlu değişimler sağlamayı amaçlar.

2. Travma Sonrası Stres Bozukluğu Müdahale Programı
Her ceza infaz kurumuna girişin travmatik bir süreç olduğu ya da hükümlülerin travmatik olaylar sonucu (örneğin bir anlık öfke sonucu işlenmiş cinayet) ceza infaz kurumlarına girdikleri düşünüldüğünde, psiko-sosyal servis uzmanlarının ilgilenmesi gereken en önemli olgunun travmatik süreçler olduğunu söyleyebiliriz. Bu bağlamda ceza infaz kurumlarında ihtiyaç duyulması nedeniyle geliştirilen Travma Sonrası Stres Bozukluğu Müdahale Programı zorunlu bireysel müdahale programlarından biridir.

3. Psikopatoloji  Müdahale Programı
Psikolojik ve psikiyatrik bozuklukların semptomatik tanımlamasını içeren ve ceza infaz kurumlarında çalışmakta olan psiko-sosyal servis uzmanlarının psikopatoloji bilgilerini arttırarak, hükümlülere uygun en doğru müdahale tekniklerinin belirlenmesini amaçlayan programdır.

4. Değişim Motivasyonu  Müdahale Programı
Zorunlu bireysel müdahale programlarından olan Değişim Motivasyonu Müdahale Programı, hayatlarında değişim yaratma konusunda kararsızlık yaşayan hükümlülerin değişim motivasyonlarını ve değişime olan inançlarını güçlendirmeye, kararsızlıklarının sebebini keşfetmelerini sağlayarak  kararlılık yönünde değişim sağlamalarını amaçlar.

5. Kadın Hükümlüler Müdahale Programı
Kadın Hükümlüler Müdahale Programı, değerlendirme sonucunda çalışılması uygun görülmesi halinde zorunlu uygulanması gereken grup müdahale programıdır. Programın genel hedefi şiddete maruz kalmakla birlikte kendine olan güvenini yitirmiş, muhtemel madde kullanım öyküsü olan, bu ve bunun     gibi sebeplerle başa çıkma becerileri zayıf olan kadın hükümlülerin iletişim ve başa çıkma becerilerini arttırarak kendilerine olan güvenlerini temin etmelerini sağlamaktır.

6. Ayrılık Acısı Müdahale Programı
İnsanlar ceza infaz kurumuna girme sonucu aile, iş, itibar, haklar gibi birçok unsurdan yoksun kalırlar. Bu süreçlerde umutsuzluk, yalnızlık, yalıtılmışlık duyguları hissederler ve giderek hayattan kopma yoluna girerler. Ayrılık acısına müdahale programının temel amacı bu olumsuz duygu ve düşünceler ile çalışarak, ceza infaz kurumunda kalmak durumunda olan kişilerin yeniden hayata tutunmalarını sağlamaktır. Ayrılık acısı programı bireysel müdahale programı olmakla birlikte, çalışılması zorunlu programdır.

7. Yüksek Etkili Suçları İşlemiş Hükümlülere Yönelik İntiharın Önlenmesi Müdahale Programı
Değerlendirme sonuçlarına göre intihar riski çıkması durumunda bireysel olarak uygulanması zorunlu    olan program; uzun süreli hapis cezasına çarptırılmış hükümlülerin intihar düşünceleri ve girişimlerine müdahale edebilmek amacıyla, program dahilinde intihar hakkında bilgilendirilmiş tüm ceza infaz kurumu personelini sürecin içine katarak, uzun süreli ceza almış olan hükümlülerin yaşamlarında anlamlı değişiklikler yaratıp, onları yeniden hayata bağlamayı amaçlar.

8. Dürtüsellik Kleptomani Müdahale Programı
Uygulanması zorunlu olan bu müdahale programı, hırsızlık davranışı veya kleptomani ile bağlantılı yasal bir sorunu olan ve dürtü kontrol bozukluğu olduğu tespit edilen kişilere Türkiye ceza infaz kurumlarında uygulanabilecek bir müdahale programının sağlanmasını amaçlar.

9. Cinsel İsteğin Kontrolü Müdahale Programı
Farklı teknikler ve uygun müdahale yöntemleri kullanarak, yeni cinsel suçların işlenme olasığını düşürmeyi, doğru partnerlerle şiddettewn uzak cinsel ilişkiler geliştirmeleri için mahkumlara psiko-eğitim  vermeyi amaçlayan, uzman tarafından uygulanması zorunlu, 8-10 kişilik katılım sağlanılan, grup dinamiklerine bağlı olarak 9-12 ay süren, haftada 1 gün 2 saatlik seanslar şeklinde tasarlanan grup müdahale programıdır.

10. LGBTİ'li Hükümlülere Yönelik Müdahale Programı
Zorunlu grup müdahale programlarından biri olan LGBTİ Müdahale Programı, Türk ceza infaz kurumlarında bulunan Lezbiyen, Gey, Transseksüel ve Biseksüel hükümlüler için tıbbi, psikiyatrik, psikolojik ve sosyal destek konularını kapsayan bütünsel bir müdahale programının sağlanmasıdır.

11. Radikalleşme (Adli Suçlular)
Değerlendirme araçları sonuçlarına göre uygulanması uygun görülen programa katılım gönüllülük esaslı olup; radikalleşme, adli suçlar işlemiş ve şiddet içeren aşırılık yanlısı hükümlülerin işledikleri suçlarla   ilgili tutumlarına yönelik bir müdahale programıdır. Program, kişilerin suça ilişkin sorumluluklarını   tanıyarak ve bu sorumluluklarını kabul etmelerini sağlayarak yardım ihtiyacının fark edilmesini hedefler.

12. Terör Suçlularına Yönelik Müdahale Programı
Gönüllülük esaslı olan bu müdahale programı, terör suçuna karışmış, belirli bir farkındalık seviyesine ulaşarak hayatında değişiklikler yapmayı hedefleyen, müdahale programına gönüllü olarak katılmaya  taraf olan hükümlülere yönelik grup müdahale programıdır.

13. Üçüncü Jenerasyon Terapiler, Genç Hükümlüler İçin Müdahale Programı (18-21 Yaş Grubu)
Genç hükümlülerin sadece ceza infaz kurumu içerisindeki yaşantısında değil, tahliye sonrası yaşantısında da olumlu değişimler sağlamayı ve genç hükümlülerin topluma tekrar entegrasyonlarını sağlamayı amaçlayan; yeni nesil psikolojik müdahale tekniklerinden faydalanan zorunlu grup müdahale programıdır.

14. Aile İçi Şiddet Müdahale Programı
Zorunlu grup müdahale programlarından olan ve erkek hükümlülere uygulanan bu programın genel hedefi, erkeklerin kökleşmiş tutumları ve tepkilerini irdelemelerini sağlayarak olumsuz davranışların değiştirilmesidir. Partnere (eş/müstakbel eş) yönelik her türlü şiddet içeren davranışın (psikolojik / fiziksel / cinsel şiddet) giderilmesini amaçlar.

15. Cinayet Suçu İşlemiş Hükümlülere yönelik Bilgi Notu
Grup müdahale programı olarak çalışılabilecek programın genel amacı cinayet işleyen hükümlülere içsel yükleme, sosyal sorumluluk, zarar telafisi kazandırma, eylemlerinin kabulü, tahliye sonrası topluma entegrasyon gibi beceriler kazandırılmasın ve döner kapı sendromunun (tekrar suç işleyerek ceza infaz kurumuna dönme) önlenmesidir.