Emanet Para Hesabındaki Paraların Kullanımı ile ilgili İddialara İlişkin Basın Açıklaması

T.C.
ADALET BAKANLIĞI
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü
Basın No: 2022/43 BASIN AÇIKLAMASI 05.06.2022
Bazı basın-yayın kuruluşlarında ve sosyal medya platformlarında “Tutukluların parası faize yatırıldı” şeklinde yer alan haberlerle ilgili kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutukluların üzerlerinde para bulundurulmasına yasa gereği izin verilmemekte, “Hükümlü ve Tutukluların Emanete Alınan Kişisel Paralarının Kullanımına Dair Yönetmelik” gereği de kurumlara gelen hükümlü ve tutukluların üzerinde bulunan paralar miktarı ne olursa olsun, kurum görevlilerince alıkonularak ilgiliye makbuz verilmektedir. Ayrıca ilgili Yönetmelik’te, “Hükümlü ve tutuklular emanet para hesabında biriken faiz gelirleri ile ilgili olarak ceza infaz kurumları lehine açık feragatte veya hibede bulunabilir. Bu paralar hükümlü ve tutukluların eğitim ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanması ile iyileştirilmeye yönelik faaliyetlerde eğitim kurulu kararı ile kullanılır. Faiz gelirlerinden yapılan harcamalar, belge ve faturalara dayandırılır ve bir dosyada korunarak denetimlerde ibraz edilir.” hükmü bulunmaktadır.

Diyarbakır 4 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu olarak bulunan Ayhan H. isimli tutuklunun verdiği dilekçe ile emanet para hesabındaki meblağın avukatına verilmesini talep ettiği, ertesi gün teslim alınabileceği tebliğ edilmiş olmasına rağmen avukatının dilekçe tarihinden üç gün sonra teslim almaya geldiği, bu işlemin de kamera önünde, tutanak karşılığında gerçekleşmiş olduğu anlaşılmıştır.

Söz konusu haberler tamamen çarpıtmalardan ve gerçek dışı iddialardan oluşmaktadır ve resmi uygulamalarla kesinlikle bağdaşmamaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.