Emekli Kimlik Kartları Çalınan veya Emekli Kimlik Kartını Kaybeden Personelin Yeniden Kimlik Basımına İlişkin Duyuru

Genel Müdürlüğümüzün 12/10/2018 tarih ve 150293 sayılı yazısı ile emekliye ayrılan personele emekli kimlik kartı dağıtılmaya başlanmıştır. Yapılan maliyet hesaplamasında taahhütlü kargo bedelinin 11,00 TL ve kart basım maliyetinin 9,00 TL olmak üzere toplam maliyetin 20,00 TL olduğu tespit edilmiştir.
Bu kapsamda emekli kimlik kartları çalınan veya emekli kimlik kartını kaybeden personelin yeniden kimlik basımı talep etmesi halinde; 

1- İş Yurtları Kurumunun aşağıda belirtilen banka hesap ve iban numaralarına belirlenen ücretin yatırılması ve yatırıldığına dair verilen banka dekontunun Adli yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığına verilerek Genel Müdürlüğümüze gönderilmesi,
2- Yazımız ekinde gönderilen matbu formun dijital ortamda eksiksiz doldurulup vesikalık fotoğrafın da renkli olarak taranmış şekilde UYAP üzerinden gönderilmesi,
3- Taleplerin Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığına yapılması gerekmektedir.
4- Genel Müdürlüğümüze doğrudan yapılan emekli kimlik kartı talepleri kabul edilmeyecektir.                            
                     
                
Türkiye Vakıflar Bankası 
Adalet Bakanlığı Bağlı Şubesi Müdürlüğü
Hesap Adı    : Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumu ve Tutukevleri İşyurtları Kurumu
IBAN            : TR38 0001 5001 5800 7305 6504 82
Vergi Dairesi : Mithatpaşa Vergi Dairesi Müdürlüğü
Vergi Kimlik Numarası : 007 008 60 50

Dökümanlar