Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Ön Duyurusu

Genel Müdürlüğümüz bünyesinde hizmet veren ceza infaz kurumlarında münhal bulunan kadrolara atama yapılmak üzere, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde hizmetin gerekleri ve personel plânlaması esas alınarak; 28.10.2005 tarih ve 25980 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği çerçevesinde Ankara, İstanbul (Anadolu), Denizli, Diyarbakır, Erzurum ve Antalya olmak üzere 6 sınav merkezinde “Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı” yapılacaktır.
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı’nın yazılı kısmının yaptırılması amacıyla Genel Müdürlüğümüz ile Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ANKÜSEM) arasında 20.03.2023 tarihinde protokol imzalanmıştır.

Bu doğrultuda; görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavıyla ilgili; sınav tarihi, saati, süresi ile yazılı ve sözlü sınav konularına ilişkin detaylar https://cte.adalet.gov.tr internet adresimizden bilahare duyurulacaktır.

Sınava katılacak olan adaylara başarılar dileriz.

Teşkilatımıza hayırlı olsun.

Sınav yapılacak unvanlar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.