Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Sözlü Sınav Sonuçlarına İlişkin Duyuru

Genel Müdürlüğümüz bünyesinde hizmet veren ceza infaz kurumlarında münhal bulunan 75 kurum ikinci müdürü, 150 idare memuru, 300 infaz ve koruma başmemuru ve 60 sayman unvanlarına görevde yükselme suretiyle, öğretmen unvanlı 250 kadroya unvan değişikliği suretiyle atama yapılmak üzere sınav ilanı 31.05.2021 tarihinde yayınlanmıştır.

Liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde hizmetin gerekleri ve personel planlaması esas alınarak 28.10.2005 tarih ve 25980 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği çerçevesinde; Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı’nın yazılı sınavı Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ANKÜSEM) tarafından 04.09.2021 tarihinde, sözlü mülakat sınavı ise Genel Müdürlüğümüz tarafından 08.11.2021-17.02.2022 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.


Sınav Sonuçlarının Açıklanması ve Başarı Sıralaması

Adayların başarı puanı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’nin 14. Maddesinde yer alan hüküm doğrultusunda tespit edilmiş olup en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenmiştir. Başarılı/başarısız olan adaylara ilişkin bilgiler, aşağıda yer alan sonuç sorgulama ekranında yer almaktadır.

İtiraz

İlgililer, başarı sıralamasının Genel Müdürlük internet sitesinde yayınlanmasından itibaren beş (5) iş günü içerisinde yazılı olarak (18.03.2022 tarihine kadar), yazılı sınav kuruluna itiraz edebilecektir. Sınav kurulu bu itirazları, beş (5) iş günü içerisinde sonuçlandırarak ilgilisine tebliğ edecektir. İtiraz üzerine verilen kararlar idari yönden kesindir.

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Suretiyle Atama İşlemleri

Atanmaya hak kazanan personel, başarı listesinin kesinleşmesinden sonra, tercihleri alınmak suretiyle puan sıralamasına göre atama işlemleri yapılacaktır. Tercih alınması ve diğer işlemlere ilişkin duyuru Genel Müdürlüğümüz internet sitesinden bilahare duyurulacaktır.

İlanen duyurulur.

Bilgi İçin: Personel Planlama ve İstihdam Bürosu – 0312 507 04 00 - 0312 507 04 01


 

SONUÇ SORGULAMA