Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına İlişkin Duyuru

Genel Müdürlüğümüz taşra teşkilatı için 23 Mart 2019 tarihinde yapılan görevde yükselme ve unvan değişikliği yazılı sınavında başarılı olanlardan sözlü sınava katılacaklara ilişkin takvim 12/07/2019 tarihinde internet sitemizde ilan edilmiştir.

Sözlü sınava katılacak adayların sınav için yapacakları ulaşım ve konaklama giderlerinin kendileri tarafından karşılanması gerekmekte olup ilgililere gidiş-geliş yol süresi de göz önünde bulundurularak yıllık izin verilmesi, varsa nöbetlerinin sınav takvimine göre düzenlenerek sınava katılımlarının sağlanması gerekmektedir.

İlanen duyurulur