Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına İlişkin Ek Duyuru

Genel Müdürlüğümüz taşra teşkilatında münhal bulunan bazı unvanlar için görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları açılmıştır. Görevde yükselme sınavı ile 75 Ceza İnfaz Kurumu Kurum 2. Müdürü, 75 Denetimli Serbestlik Müdür Yardımcısı, 75 İdare Memuru, 75 Şef, 25 Sayman, 250 İnfaz ve Koruma Başmemuru, 15 Memur; unvan değişikliği sınavı ile de 25 Öğretmen kadrosu için; 
 

CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 2019
UNVANI TÜRÜ ÖĞRENİM DÜZEYİ ATAMA YAPILACAK KADRO SAYISI SÖZLÜ SINAVA GİRECEK ADAY KATLARI MÜLAKATA KATILACAK ADAY SAYISI BAŞVURU YAPAN ADAY SAYISI
İKİNCİ MÜDÜR GÖREVDE YÜKSELME LİSANS 75 5 375 227
DENETİMLİ SERBESTLİK MÜDÜR YARDIMCISI GÖREVDE YÜKSELME LİSANS 75 5 375 145
İDARE MEMURU GÖREVDE YÜKSELME LİSANS 75 5 375 2155
ŞEF GÖREVDE YÜKSELME LİSANS 75 3 225 1633
SAYMAN GÖREVDE YÜKSELME LİSANS 25 3 75 603
İNFAZ VE KORUMA BAŞMEMURU GÖREVDE YÜKSELME LİSANS 250 3 750 1475
MEMUR GÖREVDE YÜKSELME EN AZ LİSE 15 3 45 226
ÖĞRETMEN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ LİSANS 25 3 75 1202
TOPLAM 615 - 2295 7666

 

Aday başvuru yapmıştır.
Sınav giriş belgeleri www.meb.gov.tr adresinde ilan edilmiş olup, adayların giriş belgesini son 6 ay içerisinde çekilmiş fotoğrafını yapıştırarak 18 Mart-22 Mart 2019 tarihleri arasında görev yaptığı kuruma Ek-1’deki şekilde onaylatmaları gerekmektedir. 
Sınavlar 23 Mart 2019 Cumartesi günü saat 10.00’da tek oturum halinde Ankara ilinde yapılacak olup, sınav yerleri giriş belgelerinde belirtilmektedir. Adayların sınav giriş belgelerinde belirtilen okul ile adresleri kontrol ederek isim benzerliğinden dolayı hataya düşmemeleri gerekmektedir.
Adaylar sınava gelirken görev yaptığı kurum tarafından onaylanmış sınav giriş belgesi ile birlikte üzerinde T.C. kimlik numarası yer alan geçerli kimlik belgelerinden (Nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı, sürücü belgesi veya geçerlilik süresi devam eden pasaport) yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.
Sınavın 23 Mart 2019 Cumartesi günü yapılacak olması nedeniyle, vardiya sisteminde görev yapan personelin sınava girecek olması durumunda kurum müdürlüğü tarafından sınav için gidiş-geliş yol süresini de içerecek şekilde gerekli düzenlemenin yapılması gerekmektedir.
Sınav sebebiyle herhangi bir yolluk ve harcırah ödenmeyecek olup adayların sınav için yapacakları ulaşım ve konaklama giderlerinin kendileri tarafından karşılanması gerekmektedir.
Adayların sınav salonuna gelirken yanlarında yeteri kadar kurşun kalem, silgi ve kalemtıraş bulundurmaları gerekmektedir.
Sınavla ilgili tereddüt hasıl olan konularla ilgili olarak

18 Mart-22 Mart 2019 tarihleri arasında irtibat: 0(312) 507 07 14

23 Mart 2019 tarihinde irtibat: 0(312) 507 06 30

 

İlanen duyurulur.

Dökümanlar