Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavını Kazanan Personelin Tercih Sonuçları

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavı’nda başarılı olan; 50 sayman, 50 öğretmen, 40 sosyal çalışmacı, 15 memur, 500 infaz ve koruma başmemuru (435 erkek infaz ve koruma başmemuru ve 65 kadın infaz ve koruma başmemuru), 5 makine mühendisi, 11 makine teknisyeni, 8 gıda mühendisi, 13 gıda teknisyeni,  5 çevre mühendisi, 2 tekstil mühendisi, 23 sıhhi tesisat teknisyeni, 50 bilgisayar teknisyeni, 10 mobilya dekorasyon teknisyeni, 9 ziraat teknisyeni ve 35 elektrik teknisyeni ünvanına atanmaya hak kazanan personelin tercihleri doğrultusunda atama işlemleri 03.04.2024 tarihli Bakanlık Olur’u ile tamamlanmıştır. Adayların atanmış oldukları kurumlara ilişkin listeler Ek’te yer almaktadır.

Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavı sonuçlarına göre ataması yapılan adaylardan 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 62’nci maddesinde yer alan hüküm doğrultusunda:

a) Aynı yerdeki görevlere atananlar atama emirlerinin kendilerine tebliğ gününü,

b) Başka yerdeki görevlere atananlar, atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde o yere hareket ederek belli yol süresini, izleyen iş günü içinde işe başlamak zorundadırlar.

Ayrıca; atandığı ünvana göre eğitim planlaması doğrultusunda tebliğ alan personelin ilişik kesme, ayrılış-başlangıç gibi işlemlerini söz konusu eğitimin bitimine müteakip gerçekleştirilmeleri, henüz eğitime katılmamış olanların ise ilişik kesme, ayrılış-başlangıç gibi işlemlerini tamamladıktan sonra Personel Eğitim Daire Başkanlığı’ndan gelecek bilgi doğrultusunda eğitimlere katılmaları gerekmektedir.

2023 yılında açılması planlanan fakat inşa aşaması devam eden ceza infaz kurumlarına, Ek-1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16 ve Ek-17'de belirtilen tabloların (a) başlığında yer alan kurumlara atanan personelin, söz konusu kurumlar faaliyete alınıncaya kadar (b) başlığında yer alan kurumlara atanmalarını, anılan kurumların personel ihtiyacı bulunmadığından personel ihtiyacına binaen söz konusu kurumlar açılıncaya kadar ilgililerin (c) başlığında belirlenen kurumlara geçici olarak görevlendirilmesi yapılmıştır. (*) işaretli ceza infaz kurumlarının hizmete açılmasına müteakip geçici görevlendirilmeleri kaldırılarak atanmış oldukları kurumlara nakledilecektir.

Söz konusu sınav sonucuna göre ataması yapılan personel için tebligatlar ayrıca görev yaptıkları kurumlarına gönderilecektir.

Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavını kazanan personeli tebrik eder, yeni görev yerlerinde başarılar dileriz.

İLANEN DUYURULUR
 

Dökümanlar