Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavını Kazanan Personelin Yerleştirme Sonuçları

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı’nda başarılı olan; 75 kurum ikinci müdürü, 150 idare memuru, 300 infaz ve koruma başmemuru ve 60 sayman unvanlarına görevde yükselme suretiyle, 250 öğretmen unvanında ise unvan değişikliği suretiyle başarılı olan personelin tercihleri doğrultusunda yerleştirme işlemleri 31.05.2022 tarihli Bakanlık Olur’u ile tamamlanmıştır. Adaylar atanmış oldukları kurumları aşağıda yer alan sorgu ekranından öğrenebilecektir.

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı sonuçlarına göre yerleştirilmesi yapılan adaylardan, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 62’nci maddesinde yer alan hüküm doğrultusunda:

a) Aynı yerdeki görevlere atananlar atama emirlerinin kendilerine tebliğ gününü,

b) Başka yerdeki görevlere atananlar, atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde o yere hareket ederek belli yol süresini, izleyen iş günü içinde işe başlamak zorundadırlar.

Ayrıca; uyum eğitimine katılmak üzere tebliğ alan personelin ilişik kesme, ayrılış-başlangıç gibi işlemlerini söz konusu eğitimin bitimine müteakip gerçekleştirilmeleri, henüz eğitime katılmamış olanların ise ilişik kesme, ayrılış-başlangıç gibi işlemlerini tamamladıktan sonra Personel Eğitim Daire Başkanlığı’ndan gelecek bilgi doğrultusunda eğitimlere katılmaları gerekmektedir.

2022 yılında açılması planlanan fakat inşaat aşaması devam eden ceza infaz kurumlarına ataması yapılan personelin geçici olarak görevlendirildiği kurumlar da sorgu panelinde belirtilmiş olup, söz konusu kurumların hizmete açılması halinde ilgili personelin geçici görevlendirilmeleri kaldırılarak asli görev yerlerine başlamaları Genel Müdürlüğümüzce sağlanacaktır.

Söz konusu sınav sonucuna göre ataması yapılan personel için tebligatlar ayrıca görev yaptıkları kurumlara gönderilecektir.

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavını kazanan personeli tebrik eder, yeni görev yerlerinde başarılar dileriz.

DUYURULUR
 

SONUÇ SORGULAMA