Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavlarına ait Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarlarına İlişkin Duyuru

23 Mart 2019 saat 10.00'da yapılan görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarına ait soru kitapçıkları ve cevap anahtarları 26/03/2019 tarihinde www.meb.gov.tr adresinde yayınlanmıştır.

Adaylar sınav soruları ve cevaplarına ilişkin itiraz başvurularını MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilat Programı” aracılığı ile 20 TL yatırarak alınan banka dekontunu(veya ATM işlem fişini) ekleyerek ve sınav adının yazılı olduğu dilekçe ile görev yaptığı ceza infaz kurumuna, denetimli serbestlik müdürlüğüne, eğitim merkezine veya Genel Müdürlüğe 02 Nisan 2019 mesai saati bitimine kadar yapabileceklerdir. Herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için adayların itiraz başvurularını son güne bırakmamaları gerekmektedir.

Ceza İnfaz Kurumları, Denetimli Serbestlik Müdürlükleri ve Eğitim Merkezi Müdürlükleri adayların sınav soru ve cevaplarına ilişkin itirazlarına ait dilekçeleri ekleriyle birlikte Genel Müdürlüğümüz Planlama ve İstihdam Bürosu’na UYAP üzerinden ivedi olarak göndermeleri gerekmektedir.

02 Nisan 2019 tarihinden sonra gönderilen itiraz başvuruları ile adayın T.C. kimlik numarası, imza, adres ve dekontu/ATM fişi olmayan dilekçeler ile faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

Başvurusu ya da sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan adayların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır.

Başvurular sınav kurulu tarafından Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne (ÖDSGM) gönderilecek, ÖDSGM tarafından 10 iş günü içerisinde sonuçlandırılacak ve Genel Müdürlüğümüz tarafından duyurulacaktır.

İlanen duyurulur.