2019 Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Öğretmen Unvanı için Mülakat Tarihi Değişikliği Duyurusu

Ceza İnfaz Kurumları ve Denetimli Serbestlik Müdürlüklerinde görev yapan personel için 23 Mart 2019 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı sonucu başarılı olan personelin sözlü sınava girecekleri tarih 12 Temmuz 2019 tarihinde Genel Müdürlüğümüz resmi internet sitesinden ilanen duyurulmuştur. 

28 Ekim 2019 tarihinde Ankara Denetimli Serbestlik Müdürlüğü yerleşkesinde Öğretmen unvanında yapılacak olan sözlü sınava girecek personelin sözlü sınav tarihi 30 Ekim 2019 tarihine ertelenmiş olup, adayların 30 Ekim 2019 tarihinde söz konusu kurumda hazır bulunmaları gerekmektedir. 

Dökümanlar