Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yazılı Kısmına Ait Sonuçlara İlişkin Duyuru

23 Mart 2019 tarihinde yapılan Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı'nın yazılı kısmına ait sonuçlar 25/04/2019 tarihinde www.meb.gov.tr adresinde yayınlanmıştır.

Adaylar itiraz başvurularını, MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilat Programı” aracılığı ile 20 TL (yirmi TL KDV Dâhil) itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu ve sınav adının yazılı olduğu dilekçe ilegörev yaptığı ceza infaz kurumuna, denetimli serbestlik müdürlüğüne, eğitim merkezine veya Genel Müdürlüğe 03/05/2019 mesai saati bitimine kadar yapabileceklerdir. Herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için adayların itiraz başvurularını son güne bırakmamaları gerekmektedir.

Ceza İnfaz Kurumları, Denetimli Serbestlik Müdürlükleri ve Eğitim Merkezi Müdürlükleri adayların yazılı sınav kısmına ait sonuçlarına ilişkin itirazlarına ait dilekçeleriyle birlikte Genel Müdürlüğümüz Personelden Sorumlu Daire Başkanlığı Planlama ve İstihdam Bürosuna’na UYAP üzerinden ivedi olarak göndermeleri gerekmektedir.

03/05/2019 tarihinden sonra gönderilen itiraz başvuruları ile adayın T.C. kimlik numarası, imza, adres ve dekontu/ATM fişi olmayan dilekçeler ile faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

Başvurusu ya da sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan adayların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır.

Başvurular sınav kurulu tarafından Milli Eğitim Bakanlığı, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne (ÖDSGM) gönderilecek, ÖDSGM tarafından sonuçlandırılacak ve Genel Müdürlüğümüz tarafından ilgiliye tebligatı sağlanacaktır.