Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Yazılı Sınav Sonuçlarına İlişkin Duyuru

Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ANKÜSEM) tarafından 22 Temmuz 2023 Cumartesi saat: 10.00’da yapılan Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavı’nın yazılı kısmına ait sonuçlar 18.08.2023 tarihinde https://semsinav.ankara.edu.tr/ adresinde yayınlanmıştır. Adaylar sisteme giriş yaparak sınav sonuçlarını ve sınav soru itirazına ait değerlendirmeleri öğrenebilecektir. 

Adaylar; sınav sonucuna ilişkin itiraz başvurularını, sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren (18.08.2023) en geç 5 (beş) iş günü içerisinde Genel Müdürlüğümüze yapacaklardır. Genel Müdürlüğümüz adaylar tarafından yapılan itirazları, itiraz başvuru süresinin bitiminde ANKÜSEM’e gönderecektir. ANKÜSEM bu itirazları 5 (beş) iş günü içerisinde inceleyip sonuçlandırarak Genel Müdürlüğümüze bildirecektir. İtirazlara yönelik tüm sonuçlar adaylara Genel Müdürlüğümüz tarafından bildirilecektir.

Adayların, sınav sonuçlarına ilişkin itiraz başvurularını T.C. Ziraat Bankası Ankara Beşevler Şubesi Döner Sermaye İşletmesi ANKÜSEM IBAN: TR600001000799070641125019 numaralı hesabına 40.-TL (Kırk Türk Lirası) itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu, sınav adı, itiraz konusu, itiraz gerekçesi ve iletişim bilgilerinin açıkça yazılı olduğu dilekçe ile birlikte Genel Müdürlüğümüz Planlama ve İstihdam Bürosu’na UYAP üzerinden ivedi olarak göndermeleri gerekmektedir.

Süresi geçtikten sonra (24.08.2023 tarihinden sonra) yapılan itirazlar ile içeriğinde adayın T.C. Kimlik Numarası, imzası, iletişim bilgisi ve ekinde banka dekontu olmayan dilekçeler ile yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. Hatalı itiraz ücreti yatıran adaylara ücret iadesi yapılmayacaktır.

Başvurusu ya da sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan adayların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır.

Sınav sonuçlarına ilişkin itiraz süreçlerinin tamamlanmasının ardından, başvuru şartları açısından yapılacak inceleme neticesinde sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar bilâhare ilan edilecektir.


İlânen duyurulur.