Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yazılı Sınav Süresinin Artırılmasına İlişkin Duyuru

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavının, Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ANKÜSEM) tarafından 22 Temmuz 2023 tarihinde Ankara, Antalya, Denizli, Erzurum, İstanbul (Anadolu) ve Diyarbakır olmak üzere 6 ilde yapılması kararlaştırılmıştır.

EK SÜRE TANIMLANAN UNVANLAR;
 

SINAV TÜRÜ TÜRÜ SN BAŞVURULAN UNVAN SORU SAYILARI
GÖREVDE YÜKSELME SINAVI
(Sınav Süresi 120 dk)
GYS 1 Kurum İkinci Müdürü 100 SORU
 (Çoktan Seçmeli 4 Seçenekli)
GYS 2  Denetimli Serbestlik
Müdür Yardımcılığı
GYS 3 Şef
GYS 4 İdare Memuru
GYS 5 İnfaz ve Koruma Başmemuru
GYS 6 Sayman
MEMUR UNVANI İÇİN
(Sınav Süresi 100 dk)
GYS 7 Memur 80 SORU
(Çoktan Seçmeli 4 Seçenekli)

SINAV SÜRESİ

Kurum 2. Müdürü, Denetimli Serbestlik Müdür Yardımcılığı, Şef, İdare Memuru, Sayman ve İnfaz ve Koruma Başmemuru unvanında sınav süresi 110 dakikadan 120 (yüzyirmi) dakikaya, memur unvanında ise 90 dakikadan 100 (yüz) dakikaya çıkartılmıştır.

Ayrıca, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına başvuru yapan engelli adaylardan;

Görme veya zihinsel engelli olup, okutman ve işaretleyici veya sadece okuyucu talep edenler ile hareket kabiliyeti kısıtlı olan adaylar için; başvurduğu unvanda öngörülen sınav süresinin 2/3’ü kadar  (120/3*2 =80dk olmak üzere toplam 200 dk, 100/3*2= 66,66 dk olmak üzere toplam 167 dk) ek süre verilmesine,

Görme engelli olup, yazı puntosunun 14 punto olmasını isteyen ve işaretleyici talep eden adaylar için; başvurduğu unvanda öngörülen sınav süresine ek olarak 30 dakika ek süre verilmesine karar verilmiştir.

Unvan değişikliği sınavına tabi unvanların ise sınav sürelerinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

Yazılı sınavda bu doğrultuda hareket edilmesi gerekmektedir.

Sınava girecek tüm adaylara başarılar dileriz.