Hizmet Öncesi Eğitimini Başarı ile Tamamlayan İdare Memuru Öğrencilerinin Atama Sonuçlarına İlişkin Duyuru

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce sözlü sınav ve mülakat ile 9-5'inci dereceli kadrolara 300 İdare Memuru Öğrenicisi Alımı İlanı 30/07/2019 tarihinde Genel Müdürlüğümüz resmi internet sitesinde ve Resmî Gazete’de ilan edilmiştir.

Söz konusu personel alım ilanı kapsamında yapılan sözlü sınav ve mülakat sonucunda başarılı olarak Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezlerinde hizmet öncesi eğitime alınan 224 idare memuru öğrencisinden 1 öğrenci yerleştirme işlemleri öncesinde feragat etmiş olup, 223 öğrencinin yerleştirme işlemleri tercihleri doğrultusunda mezuniyet puanları baz alınarak puan üstünlüğü esasına göre yapılmıştır. Atama işlemleri sırasında 1 adayın yapmış olduğu 22 tercihin hiçbirine ataması yapılamadığından, atama işlemi resen yapılmıştır.

Adayların atama işlemleri 29/12/2020 tarihli Bakanlık Olur’u ile tamamlanmış olup, atamaya ilişkin sonuç listesi ekte ilan edilmiştir.

Adayların atama sonuçlarına ilişkin bu ilan tebligat niteliğinde olup, ayrıca adaylara tebligat yapılmayacaktır. 

Bu itibarla atama işlemleri yapılan adayların 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 62’nci maddesinde yer alan hüküm doğrultusunda:

a) Aynı yerdeki görevlere atananlar Genel Müdürlüğün sitesinde ilan edilen tarihin ertesi günü,

b) Başka yerdeki görevlere atananlar, Genel Müdürlüğün sitesinde ilan edildiği tarihin ertesi gününden başlamak üzere 15 gün içerisinde işe başlamak zorundadırlar.

Adaylara görev yerlerinde başarılar dileriz.


İletişim: Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personel Planlama ve İstihdam Bürosu  

Telefon: 0312 507 04 00

Dökümanlar