Hükümlü İzzettin Yenigün ile İlgili İddialara İlişkin Basın Açıklaması

T.C.
ADALET BAKANLIĞI
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü
Basın No: 2022/44 BASIN AÇIKLAMASI 17.06.2022
Bazı basın-yayın kuruluşlarında ve sosyal medya platformlarında yer alan “Tutuklu İzzeddin Yenigün 3 aydır doktora götürülmüyor.” şeklinde yayınlanan haberlerle ilgili kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Yapılan incelemeler neticesinde; Türkoğlu 1 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda barındırılan hükümlü İzzedin Yenigün’ün 01.08.2019 - 09.06.2022 tarihleri arasında toplam 19 defa kurum revirine çıkartılarak aile hekimi tarafından muayene edildiği, 2 defa Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne sevkinin sağlanarak 04.09.2019 tarihinde Genel Cerrahi Polikliniğinde, 11.10.2019 tarihinde Kardiyoloji Polikliniğinde tetkik ve tedavilerinin yaptırıldığı tespit edilmiştir.

Öte yandan; hükümlünün 20.06.2022 tarihinde dâhiliye polikliniğine sevkinin gerçekleştirileceği, genel sağlık durumunun ceza infaz kurumu tarafından titizlikle takip edildiği anlaşılmıştır.

Ceza infaz kurumlarımızda barındırılan hükümlü ve tutukluların sağlığa erişimlerinde son derece titiz davranılmakta, modern infaz anlayışı içerisinde ve insan haklarına saygılı bir biçimde iş ve işlemler yürütülmektedir.
 
Söz konusu iddialar iyi niyetten uzak, kamuoyunda algı oluşturmaya yönelik ve gerçek dışıdır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.