Hükümlü ve Tutuklulara Yönelik Anket Haberlerine İlişkin Basın Açıklaması

T.C.
ADALET BAKANLIĞI
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü
Basın No: 2022/34 BASIN AÇIKLAMASI 29.04.2022
Bazı basın-yayın kuruluşlarında ve sosyal medya platformlarında yer alan “Cezaevinde bayram öncesi tepki çeken anket: Hangi dine inanıyorsunuz?” haberine ilişkin kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

30.04.2021 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan İnsan Hakları Eylem Planı’nın “Din ve Vicdan Özgürlüğünün En Geniş Anlamda Sağlanması” başlıklı Hedef 4.3/c maddesinde “Ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutuklulara kendi dini bayramlarında açık görüş ve görüntülü görüşme gibi ilave imkânlar sağlanacaktır.” hedefi yer almakta olup bu hedef doğrultusunda mevzuatta yapılan değişiklikler ile hükümlü ve tutuklulara yeni haklar tanınmıştır.

Bu kapsamda yapılan değişiklik ile Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Yönetmelik' in 74. maddesine “Hükümlülere mensubu bulundukları dinin bayramlarında kullanılmak üzere otuz dakika ilave görüşme hakkı verilir." hükmü eklenmiştir.

ACEP-KİOSK (Akıllı Teknolojilerin Ceza İnfaz Kurumlarına Entegrasyonu) ile görüntülü görüşme cihazı bulunan ceza infaz kurumlarında barındırılan hükümlü ve tutuklulardan, Yönetmelik' in 74. Maddesi uyarınca görüşme hakkı bulunanlara, mensubu bulundukları dinin bayramlarında 30 dakika (3 görüşme) ilave görüşme hakkı verilmesi için gerekli değişiklikler yapılmıştır.

Ek telefon (görüntülü görüşme) hakkından istifade edilmesi amacıyla hükümlü ve tutuklunun din bilgileri istekleri ve beyanı üzerine UYAP sistemine eklenecektir. Beyanda bulunma hususu tamamen hükümlü ve tutuklunun özgür iradesinde olup herhangi bir zorunluluk bulunmamaktadır. Ayrıca UYAP ekranında “Bilgi vermek istemiyor” sekmesi de mevcuttur. Bu husus tamamen hükümlü ve tutuklunun yararına olup herhangi bir zorunluluk içermemektedir.

Haberde iddia edildiği gibi hükümlü ve tutukluların dini görüşlerini tespit etmeye yönelik bir anket çalışması yapılmamakta olup, hükümlü ve tutukluların din ve vicdan özgürlüğüne müdahalede bulunulması söz konusu olmamakta, tam aksine hükümlü ve tutukluların mensup olduğu dinin bayramlarında kendisine tanınan hakların kullandırılması amaçlanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur