İdare Memuru Öğrenciliği Hizmet Öncesi Eğitim Programı Eğitim Merkezlerine Kabul İşlemlerine İlişkin Duyuru

24 Ağustos 2021 tarihinde yayınlanan 400 İdare Memuru Öğrencisi Alım İlanı Kapsamında Eğitim Merkezi Tercih Bildirimi ve Sağlık Bilgilerinin Alınması başlıklı duyuru neticesinde, öğrenci adayların eğitim görmek istedikleri eğitim merkezlerine ilişkin alınan tercihleri çerçevesinde yapılan değerlendirmeler neticesinde ek-2'de iletişim bilgileri verilen Ankara, İstanbul ve Denizli illerinde bulunan eğitim merkezlerine yerleştirilmeleri uygun bulunmuştur.

İdare memurluğu hizmet öncesi eğitim programı takvimi ek-2'deki tabloda bildirilmiştir. COVID-19 pandemi sürecinde doğabilecek ihtiyaçlar doğrultusunda program takviminde değişiklikler yapılabilecektir.

04/05/2004 tarihli ve 25452 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kuruluş Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 32 ve 33. maddeleri kapsamında;

a) Öğrenciliğe kabul kararı onaylanan idare memurluğu öğrencileri için kayıt tarihleri 20-24 Eylül 2021 olarak belirlenmiştir. Öğrencilerin, aşağıda adresleri bildirilen ilgili eğitim merkezinin internet sitesinden ilan edilen randevu saatinde eğitim görecekleri eğitim merkezine bizzat giderek istenen evraklarını (1- Bir adet nüfus cüzdanı fotokopisi, 2- Noter onaylı müteselsil kefalet senedi, 3- Kan grubu bilgisi, 4- Üç (3) adet vesikalık fotoğraf) teslim etmek suretiyle kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir. Geçerli bir mazereti olmadıkça öğrencilerin randevusuz kaydı yapılmayacaktır. 24 Eylül 2021 tarihi mesai saati bitiminden (17.00) itibaren kayıt işlemi yapılmayacaktır.

b) Eğitime başladıkları tarihte, sağlık raporu ve güvenlik soruşturması işlemleri tamamlanmamış olanlar için geçici kayıt yapılır. Eksik belgelerin tamamlanmasından sonra da kesin kayıt yapılır.

c) Kayıt kabul işlemleri, ilgili eğitim merkezi bürosunun öğrenci işleri sorumluları tarafından yürütülür. Öğrenci adayı olabilme şartlarını taşıyanlar için kayıt kabul formu ile öğrenci/kursiyer tanıma anketi doldurulur. Her öğrenci için ayrı dosya açılır, öğrencinin tüm bilgi ve belgeleri dosyasında saklanır.

ç) Kayıt işlemlerinin sağlıklı şekilde gerçekleştirilmesi ve diğer bilgilendirmeler için personel eğitim merkezlerinin internet sitelerinde yayınlanan duyuruların yakından takip edilmesi gerekmektedir.

DUYURULUR
 

Dökümanlar