İdare Memuru Öğrenciliği Hizmet Öncesi Eğitim Programı Eğitim Merkezlerine Kabul İşlemlerine İlişkin Duyuru

İdare Memuru Öğrenciliği Evrak Teslimi Ek Süre Verilmesi ile Eğitim Merkezi Tercih Bildirimine İlişkin Duyuru sonucunda başarılı olan adayların evraklarının 24/06/2019 tarihi mesai bitimine kadar Genel Müdürlüğümüze gönderilmesi talep edilmiş olup, adayların eğitim yerine ilişkin alınan tercihleri çerçevesinde yapılan değerlendirme neticesinde aşağıda iletişim bilgileri verilen Ankara (Ek 1), İstanbul (Ek 2) ve Denizli (Ek 3) illerinde bulunan eğitim merkezlerine yerleştirilmeleri uygun bulunmuştur.
İdare memurluğu hizmet öncesi eğitim programı takvimi aşağıdaki tabloda bildirilmiştir. COVID-19 pandemi sürecinde doğabilecek ihtiyaç doğrultusunda program takviminde değişiklikler yapılabilecektir.

04/05/2004 tarihli ve 25452 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kuruluş Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 32 ve 33. maddeleri kapsamında;

a) Öğrenciliğe kabul kararı onaylanan idare memurluğu öğrencileri için kayıt tarihleri 13-17 Temmuz 2020 olarak belirlenmiştir. (15 Temmuz 2020 Çarşamba Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatili olduğundan kayıt işlemi yapılmayacaktır.) Öğrencilerin, aşağıda adresleri bildirilen ilgili eğitim merkezinin web sitesinden ilan edilen randevu saatinde eğitim görecekleri eğitim merkezine bizzat giderek istenen evraklarını (1- Bir adet nüfus cüzdanı fotokopisi, 2- Noter onaylı müteselsil kefalet senedi, 3- Kan grubu bilgisi, 4- Üç (3) adet vesikalık fotoğraf) teslim etmek suretiyle kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir. Geçerli bir mazereti olmadıkça öğrencilerin randevusuz kaydı yapılmayacaktır. 17 Temmuz 2020 mesai saati bitiminden (17.00) itibaren kayıt işlemi yapılmayacaktır.

b) Eğitime başladıkları tarihte, sağlık raporu ve güvenlik soruşturması işlemleri tamamlanmamış olanlar için geçici kayıt yapılır. Eksik belgelerin tamamlanmasından sonra da kesin kayıt yapılır.

c) Kayıt kabul işlemleri, ilgili eğitim merkezi bürosunun öğrenci işleri sorumluları tarafından yürütülür. Öğrenci adayı olabilme şartlarını taşıyanlar için kayıt kabul formu ile öğrenci/kursiyer tanıma anketi doldurulur. Her öğrenci için ayrı dosya açılır, öğrencinin tüm bilgi ve belgeleri dosyasında saklanır.

d) Kayıt işlemlerinin sağlıklı şekilde gerçekleştirilmesi ve diğer bilgilendirmeler için personel eğitim merkezlerinin web sitelerinde yayınlanan duyuruların yakından takip edilmesi gerekmektedir.
 

İlanen duyurulur.

TABLO
İdare Memurluğu Hizmet Öncesi Eğitim Programı Takvimi
Sıra No. Eğitimin Türü Eğitimin Yeri Eğitim Tarihi
1 Uyum Eğitimi Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli …... Eğitim Merkezi 20–30 Temmuz 2020
2 Teorik Eğitim Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli …… Eğitim Merkezi 04 Ağustos09 Ekim 2020
Ara Sınavlar 31 Ağustos–06 Eylül 2020
Bitirme Sınavları 03–09 Ekim 2020
Bütünleme-Ek Bütünleme Sınavları 10 Ekim23 Ekim 2020
3 Ara Tatil 12–23 Ekim 2020
4 Uygulamalı Eğitim Daha Sonra Belirlenecek Ceza İnfaz Kurumları 26 Ekim–18 Aralık 2020CTE Personel Eğitim Merkezleri İletişim Bilgileri:
Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Ankara Personel Eğitim Merkezi
Tel: (312) 489 18 14 – 489 18 15
GSM: (506) 600 63 33
Faks: (312) 489 18 13
Web sitesi: http://www.cte-aem.adalet.gov.tr/
E-Posta: cte.ankaraegtmrk@adalet.gov.tr
Adres: Ahlatlıbel Mah. 1859. Cad. No: 42 Çankaya/Ankara

Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Ord. Prof. Dr. Sulhi Dönmezer (İstanbul) Personel Eğitim Merkezi
Tel: (212) 441 97 03 – (212) 441 97 06
GSM: (506) 600 62 84
Faks: (212) 441 97 02
Web sitesi: http://www.cikpemist.adalet.gov.tr/
E-Posta: cte.sudem@adalet.gov.tr
Adres: Bahçelievler Mahallesi Çocuk Sitesi İçi No: 157 34188 Bahçelievler / İstanbul

Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Hasan Erbil (Denizli) Personel Eğitim Merkezi
Tel: (258) 268 69 12 – (258) 268 69 13
GSM: (506) 600 62 84
Faks: (258) 268 69 14
E-mail: denizlicikpem@adalet.gov.tr
Web sitesi: http://www.cte-dem.adalet.gov.tr/
Adres: Aktepe Mah. 2390 Sokak No: 4 Pk. 20200 - Pamukkale / Denizli

 

Dökümanlar